nieuws

‘Geef werkgever inspraak in hbo-opleiding’

Instroom

‘Geef werkgever inspraak in hbo-opleiding’

Werkgevers zouden meer inspraak moeten krijgen op de inhoud van hbo-opleidingen.

Zo zou de beroepspraktijk en opleidingen meer op elkaar worden afgestemd en krijgen werkgevers de professionals die ze nodig hebben. Dat stelt Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland.

Meer samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs is goed voor de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk, goed voor de kwaliteit van de opleidingen en goed voor het bedrijfsleven, dat zo de professionals krijgt die het nodig heeft”, zegt Van Straalen. Hij bepleit dat particulier en bekostigd onderwijs samen met het bedrijfsleven de basisinhoud van hbo-opleidingen gaan afspreken.

In veel sectoren is er een mismatch tussen de kennis en kunde van medewerkers, en de vraag van werkgevers. Om die mismatch te verkleinen kondigde chipmachinefabrikant ASML vorig jaar aan een beperkt aantal masterbeurzen te gaan verstrekken onder studenten. Daarmee zouden afgestudeerden meer in de buurt komen van de competenties die het bedrijf op de arbeidsmarkt vraagt van kandidaten.

Deze woensdag bespreekt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting voor 2016, waarin extra budget is begroot voor kwaliteitsverbetering in het hbo. Van Straalen meent dat de benadering van kwaliteit moet worden verbreed en dat docenten, studenten, bedrijfsleven nu betrokken moeten worden om tot betere afspraken te komen over die kwaliteitsverbeteringen. ‘Er wordt nu enkel en alleen gekeken naar het aantal instromers en het aantal afgestudeerden. Maar kwaliteit gaat natuurlijk om veel meer.’ (Bron: MKB-Nederland)

Reageer op dit artikel