nieuws

HR ziet eigen salaris stijgen

Instroom

HR ziet eigen salaris stijgen

Goed nieuws: uw salaris zit in de lift. Minder goed nieuws: uw promotiemogelijkheden nemen af.

De HR-functie ligt steeds beter in de markt en dat is te zien aan de stijgende salarissen. Maar liefst 59 procent van de HRM’ers ziet dit jaar een hoger cijfer op de salarisstrook. Daartegenover staat echter dat de promotiekansen voor HR afnemen.
Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek HR Trends 2015 van salarisdienstverlener ADP, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij. Voor het onderzoek werden ruim 800 Nederlandse HR-professionals ondervraagd.

Promotiekansen HR-professional nemen af

Meer dan de helft (59 procent) van de HR-professionals zag het afgelopen jaar zijn beloning stijgen. Voor het komende jaar verwachten ze een gemiddelde loonstijging van 2,9 procent. Ook onder zzp’ers zijn de verwachtingen positief: slechts 9 procent verwacht een inkomstendaling ten opzichte van vorig jaar. Vrouwen zeggen vaker beneden marktconform te worden beloond dan mannen (31 procent tegen 23 procent). Vrouwelijke HRM’ers krijgen sowieso een stuk minder salaris dan hun mannelijke collega’s, blijkt al meerdere jaren uit het onderzoek.
Haaks op deze positieve salarisontwikkelingen staan de promotiemogelijkheden. Terwijl vorig jaar nog 26 procent promotiekansen zag, is dat nu 19 procent. Nog minder (15 procent) HR-professionals verwachten de komende twee jaar daadwerkelijk promotie te maken.
‘Dat een grote groep HR-professionals momenteel actief solliciteert, is mede een gevolg van de geringe kans op promotie die zij ervaren,’ aldus Van der Spek. ‘Het gemis aan ontwikkelingsmogelijkheden, opleidingsfaciliteiten en loopbaanmogelijkheden is daarvoor een belangrijke drijfveer.’

TIP: Lees hoe u als HRM’er meer invloed krijgt op het beloningsbeleid in de gratis whitepaper Belonen Veranderende Rol HR en Arbeidsverhoudingen.

HR verwacht functieverzwaring

Slimme software en automatiseringssystemen spelen een steeds grotere rol in de HR-wereld. Toch is slechts 20 procent bezorgd over de impact van robotisering op de omvang en samenstelling van het personeelsbestand. Wel merken HR-professionals dat automatisering steeds verder doorzet; dit uit zich onder meer in een verschuiving van een uitvoerende naar een strategischere adviesrol. Ook verwacht 42 procent een toename aan managementtaken.
Bijna twee derde van de HR-professionals (65 procent) verwacht de komende jaren een functieverzwaring, bijvoorbeeld door een uitbreiding van het takenpakket (58 procent) of een verandering in de uitvoering hiervan (55 procent). Ook prioriteiten veranderen. Dit jaar staat het opzetten van het belonings- en functioneringsgesprek op één, gevolgd door het opleidingsbeleid en de aandacht voor de aanpak van arbeidsverzuim en re-integratie. Volgend jaar verschuiven de prioriteiten naar het opstellen en/of bijstellen van de strategische personeelsplanning en het duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Grote organisatieveranderingen gaat buiten HR om

‘Voortdurende ontwikkelingen vragen om verandering. Daarom vormt een permanente staat van transitie de komende jaren de sleutel tot succes,’ stelt Van der Spek. ‘Het ontwikkelen van innovatieve organisatieconcepten staat echter op een uiterst bescheiden achttiende plaats in het overzicht met de belangrijkste HR-beleidsthema’s voor 2015.’
Fundamentele organisatieveranderingen lijken grotendeels langs HR of buiten HR om plaats te vinden. De sector gezondheids- en welzijnszorg vormt hierin de enige uitzondering: in deze sector geeft maar liefst 38 procent van de professionals aan prioriteit te geven aan dit thema. Wanneer de HR-professional wel betrokken wordt bij deze veranderingen, is zijn rol voornamelijk participerend (48 procent) en adviserend (24 procent). Slechts 9 procent van de taken bij het opzetten van innovatieve organisatieconcepten is uitvoerend.

HR tobt minder over reorganisaties

Voor het tweede jaar op rij hebben HR-professionals minder zorgen. Hoewel de zorg over economische omstandigheden (63 procent) nog steeds op nummer één staat, is dit met 8 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ook de zorgen over reorganisaties, ontslag en het voortbestaan van de onderneming zijn aanzienlijk afgenomen.
‘HR-professionals staan middenin organisaties en weten veel over het personeelsbestand. Daarmee vormen ze een goede graadmeter voor de economische stand van zaken,’ zegt Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. ‘Het is onmiskenbaar dat zij de afgelopen jaren positiever zijn gestemd over de economie en de arbeidsmarkt dan voorheen.’
Naast de zorg voor economische omstandigheden is er dit jaar angst voor onvoldoende budget (52 procent) en de afname in vraag naar producten en diensten (46 procent). Ook deze angst leeft minder dan voorgaande jaren.

 

Reageer op dit artikel