nieuws

Jongere krijgt vaker minimumloon

Instroom

Jongere krijgt vaker minimumloon

Jongeren krijgen steeds vaker het minimumloon uitbetaald. Van alle minimumloners in ons land is 35 procent onder de 23 jaar.

Jongeren verdienen relatief vaker het voor hen geldende minimumloon dan volwassenen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was dit vorig jaar bij een op zes jongeren onder de 23 jaar het geval en bij ruim een op de twintig volwassenen. Vorig jaar waren er in totaal bijna een half miljoen minimumloonbanen  in Nederland: hiervan namen jongeren ongeveer 171.000 voor hun rekening, oftewel 35 procent.

Vooral in de horeca zijn veel minimumloners actief. Verder worden dit soort krachten veel ingezet in de zorg, de handel en de zakelijke dienstverlening. In iets meer dan de helft van de gevallen gaat het om vrouwen. Driekwart van de minimumloners was vorig jaar aan de slag in deeltijd.

Vakbonden op de bres voor minimumloon

Vakbonden voeren al een tijdje flink campagne voor verhoging van het minimumjeugdloon, dat lager ligt dan dat voor volwassenen. Ze vinden het oneerlijk dat jongeren minder krijgen dan mensen die iets ouder zijn en hetzelfde werk doen. Ook in de Tweede Kamer willen diverse partijen dat het jeugdloon wordt opgeschroefd.

Het CBS heeft uitgerekend dat als alle jongeren ten minste het minimumloon voor volwassenen zouden verdienen, de totale loonsom met ongeveer 2 miljard euro zou moeten toenemen, exclusief sociale lasten. Dat is ongeveer 1 procent van het totaal aan lonen dat werkgevers nu aan hun werknemers betalen.

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde eerder voor de mogelijke negatieve gevolgen van een verhoging van het minimumjeugdloon. Dit zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat de werkgelegenheid afneemt. Het CPB vindt ook dat een laag loon een prikkel geeft aan jongeren om een studie af te ronden. (Bron: ANP)

Minimumloon onder de loep

Overigens is Nederland een van de weinige landen met een minimumloon op dag- week of maandbasis, waardoor de hoogte van het minimumloon per uur afhankelijk is van de cao-arbeidsduur. Mogelijk gaat daar iets aan veranderen, zo werd op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het minimumloon zou niet langer aansluiten op de praktijk.  Het kabinet werkt aan een verkennende notitie over de herziening van het wettelijk minimumloon. Daarbij wordt onder meer ingaan op de wenselijkheid en de mogelijkheid om te komen tot een wettelijk minimumuurloon, het minimumjeugdloon, het stukloon en de reikwijdte van het wettelijk minimumloon.

Meer weten over de plannen voor het minimumloon? Kom naar de HR-wetgeving Actualiteitendag op 10 of 22 maart in Utrecht.

Reageer op dit artikel