nieuws

Verlofstuwmeer? Zo kom je er vanaf

Instroom

Verlofstuwmeer? Zo kom je er vanaf

Hebben werknemers veel verlofuren staan? Zo stimuleer je werknemers om het verlofstuwmeer in te dammen.

Gemiddeld hebben werknemers in ons land zo’n vijftien niet-opgenomen verlofdagen tegoed. Voor werkgevers drukt dit overschot op de balans en daarmee ook op het resultaat. Alle reden om werknemers te stimuleren deze dagen op te nemen. Maar de wil ontbreekt vaak bij werknemers: sommigen sparen graag dagen om later in te kunnen zetten bij de zorg voor kinderen of ouders, anderen hebben simpelweg geen behoefte aan meer vrije dagen.

Verlofstuwmeer: verleggen van probleem?

Uitbetalen of opnemen? Dat is het dilemma voor de werknemer, maar ook voor de werkgever: “Op het moment dat een medewerker zijn uren opneemt, gaat het werk gewoon door”, zegt Nicole Westerbeek van loyaliteiten- /marketingbureau Red Loyalty. “Andere medewerkers moeten het werk overnemen, waardoor zij zelf weer overuren maken, of er worden uitzendkrachten ingeschakeld die ook weer betaald moeten worden. Het opnemen van die bovenwettelijke uren is dus eigenlijk het verleggen van het probleem.”
“Hoewel wij weinig zicht hebben op de omvang van de nog openstaande vakantiedagen, weten financieel managers precies wat ze kosten, zegt Rens Overhaus, managing partner van Red Loyalty. “Op de balans hebben ze uiteraard een plek, want het zijn uren die nog betaald moeten worden. Ze drukken dus op het resultaat.”

Drie oplossingen

Hoe komen werkgevers van het verlofstuwmeer af? Er zijn simpelweg drie opties.

  • Het geleidelijk opnemen van verlofuren verplicht stellen.
  • De uren aan de werknemers uitkeren in geld.
  • Een online personeelsvoordeelplatform aanbieden waar medewerkers producten en diensten kunnen aanschaffen die worden betaald met bovenwettelijke verlofuren.

De laatste optie, het online shoppen met bovenwettelijke verlofuren, kan een uitkomst zijn voor bedrijf én werknemer. Overhaus en Westerbeek hebben inmiddels twee jaar ervaring met het personeelsvoordeelplatform Retenz. “Hoe groot het probleem van de opgespaarde verlofuren precies is, weet niemand. Bedrijven lopen er niet mee te koop”, zegt Overhaus. “Vaak weet alleen het hogere management hoeveel bovenwettelijke verlofuren er nog openstaan, maar ze doen er te weinig mee. Er wordt nog te traditioneel gedacht.”

“Een flink deel van de medewerkers die aangesloten zijn op Retenz, maakt inmiddels al gebruik van het personeelsvoordeelplatform. Bij andere bedrijven die wij benaderen, blijkt er ook behoefte te bestaan aan deze oplossing. Voor medewerkers geeft het aanschaffen van luxeproducten met bovenwettelijke verlofuren het gevoel dat ze ‘gratis’ zijn.”

Lees in de whitepaper ‘Drie oplossingen voor het overschot aan bovenwettelijke verlofuren‘ meer over het personeelsplatform van Red Loyalty.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Red Loyalty.

 

Reageer op dit artikel