nieuws

Selectie zonder blinde vlekken

Instroom

Selectie zonder blinde vlekken

Zijn er overeenkomsten tussen het selecteren van een kandidaat voor een directiefunctie en het beoordelen van hoopvolle zangers in The Voice of Holland? Ja zeker. De keuze voor wie er in de jury komt te zitten, bepaalt voor een groot deel wie de wedstrijd uiteindelijk wint. Dus het is belangrijk om te weten welke vooroordelen, persoonlijke meningen en blinde vlekken een rol spelen, zegt professor dr. Lidewey van der Sluis in deze podcast.

Van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit, gelooft in een inclusieve arbeidsmarkt en een maatschappij waarin iedereen meedoet. “Als je dat wilt, dan moet je er dus ook voor zorgen dat iedereen mee kán doen en mee mág doen. En daarom is het belangrijk om oog te hebben voor iedereen en niet alleen voor een select gezelschap”, zegt ze in een interview met Glenn van der Burg.

Blinde vlekken in het selectieproces

Maar het is zelden zo dat degenen die beslissen over het lot van kandidaten oog hebben voor iedereen, zegt Van der Sluis. “Er worden mensen gekozen die erg veel lijken op de mensen die mogen kiezen. Er spelen heel veel persoonlijke voorkeuren mee, aannames en blinde vlekken en onbewuste overtuigingen.”

Blik verruimen

Om die mechanismes bij selectie bloot te leggen en aan te pakken schreef Van der Sluis het boek  Het Selectieproces. “Met dit boek wil ik ervoor zorgen dat die minder worden en dat je daardoor mensen kunt zien zoals ze zijn. Dat betekent dat je blik wordt verruimd waardoor je meer talent gaat zien en er minder talent over het hoofd wordt gezien.”

Overschatting of onderschatting van kandidaten

Van der Sluis weet hoe het voelt om te beoordelen, maar ook om te worden beoordeeld. “Ik sta zowel vaak aan de kant van de werkgever als aan de kant van de werknemer, want ik ben zelf ook actief op de arbeidsmarkt. En ik merk zelf ook dat er een aantal vooroordelen zijn vanuit werkgevers naar kandidaten die zij zoeken. Ze zien een heleboel kandidaten over het hoofd. En vanuit de werknemerskant merk ik ook wel dat ik op een bepaalde manier word ingeschat. Terwijl ik denk: Maar ik heb veel meer in mijn mars. Of ik denk: Overschatten jullie mij niet een klein beetje?”

Strategisch talent

In haar boek richt Van der Sluis zich op de selectie van strategisch talent, de medewerkers die kunnen meebeslissen over de koers van de organsisatie. “Het zijn de duurste krachten in een organisatie. Hier zijn de grootste investeringen mee gemoeid. Het gaat om behoorlijke bedragen waarmee wordt gespeculeerd op het succes van de mensen waarin wordt geïnvesteerd. Je hebt het dan over de benoeming van een topfunctionaris, een directeur of iemand in de raad van bestuur. Dan moet je dus echt wel goed nadenken of je de goede kandidaat hebt gekozen, anders verlies je heel veel geld.”

Luister naar het volledige interview met Lidewey van der Sluis


Meer weten over de human resource recruitmentprocessen aan de poorten van organisaties? In haar boek Het Selectieproces geeft prof. dr. Lidewey van der Sluis aanknopingspunten voor het professionaliseren van wervings- en selectiebeleid. Klik hier voor meer informatie over Het Selectieproces

 

Reageer op dit artikel