nieuws

Pas op met vragen over gezondheid

Instroom

Pas op met vragen over gezondheid

Tijdens een kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur krijgt een werknemer van een kinderdagverblijf vragen over haar medicijngebruik en haar zichtbare fysieke beperkingen. De directeur vraagt haar of zij bereid is een medische keuring te ondergaan. Nog geen week later wordt de werknemer in haar proeftijd ontslagen. Worden hier de regels voor aanstellingskeuringen overtreden?

De werknemer is op 15 juli 2016 aangesteld als manager kinderdagverblijf. Haar specifieke opdracht is om veranderingen door te voeren zodat het kinderdagverblijf weer rendabel wordt. Omdat ze in de zomerperiode het rooster niet altijd passend kreeg, heeft de vrouw zelf een aantal keren zorg gedragen voor een groep kinderen. Zij deed dit nooit alleen. Toch is het dit wat haar in de problemen brengt.

Adequaat optreden bij ontruiming

Als op 1 september een nieuwe directeur aantreedt, melden zich collega’s van de vrouw. Zij vertellen dat ze voor de groep heeft gestaan, reppen over haar medicijngebruik en vragen zich af of zij met haar fysieke beperkingen in geval van nood wel adequaat kan optreden bij een ontruiming.

Medische keuring

De directeur besluit om onder de noemer van een kennismakingsgesprek het naadje van de kous te achterhalen. Voor dit gesprek op 8 september is ook de personeelsfunctionaris uitgenodigd. In het gesprek vraagt de directeur naar de risico’s van haar medicijngebruik. Over de medische keuring lopen de verklaringen uit een. De werknemer zegt dat de directeur haar heeft gevraagd of zij bereid is een medische keuring te onder gaan. De directeur zegt te hebben voorgesteld om met een arbeidsdeskundige te bespreken of de medewerker in staat is op te treden bij calamiteiten.

Arbeidsovereenkomst opgezegd

Een dag na het gesprek neemt de werknemer contact op met de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) met de vraag of de werkgever haar mocht vragen zich medisch te laten keuren.
Drie dagen na het eerste gesprek vindt er een vervolggesprek plaats. Hierin deelt de directeur mee dat de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd wordt opgezegd.

Wet op de medische keuringen

Volgens de werknemer handelt de directeur in strijd met de Wet op de medische keuringen (WMK). Zij vraagt de CKA om een oordeel uit te spreken. De directeur vindt dat er geen sprake is van een aanstellingskeuring, de werknemer was immers al twee maanden aan het werk.

Wat zeggen de regels?

In principe vindt een aanstellingskeuring plaats voor de arbeidsovereenkomst wordt getekend, daarin heeft de directeur gelijk. Maar er kleven mitsen en maren aan dit standpunt. Aanstellingskeuringen mogen niet worden gebruikt als instrument van risicoselectie in het kader van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers in de toekomst. Als de WMK niet van toepassing zou zijn op medische keuringen tijdens de proeftijd, zou werkgevers de mogelijkheid worden geboden om toch aan risicoselectie te doen. Het enige wat ze hoeven te doen is simpelweg de keuring verschuiven naar de proeftijd.

Wel of geen aanstellingskeuring?

In dit geval werd de werknemer gevraagd naar haar gezondheidstoestand en haar bereidheid om een medische keuring te ondergaan. Het antwoord bleek beslissend te zijn voor de continuering van haar dienstverband na de proeftijd. Volgens de CKA was hier dus wel degelijk sprake van een aanstellingskeuring.

Pas op met vragen over gezondheid

Onder keuring wordt in artikel 1 van de WMK niet alleen het verrichten van medisch onderzoek verstaan. Ook het stellen van vragen over de gezondheidstoestand geldt als een keuring.

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR-wetgeving actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat

Reageer op dit artikel