nieuws

Barst bij ING het glazen plafond?

Instroom

Barst bij ING het glazen plafond?

ING biedt in de nieuwe cao vaders een maand betaald zorgverlof. Dat zou weleens een flinke barst in het glazen plafond kunnen opleveren. Mannen vinden na lang vaderschapsverlof de carrière namelijk minder belangrijk.

Dit stelt professor Tom W.J. Schulpen, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde in het medische tijdschrift ‘Medical Hypotheses’. In het artikel ‘The glass ceiling: A biological phenomenon’ beschrijft hij dat de hersenen van moeders veranderen onder invloed van zwangerschapshormonen, waardoor zorgtaken en aandacht voor het kind prioriteit krijgen. “Bij veel briljante en ambitieuze vrouwen verdwijnt de gedrevenheid voor het bereiken van een topfunctie, waardoor het glazen plafond in stand blijft. “Mannen hebben deze biologische verandering niet en dus meer tijd voor carrièreplanning. Deze ongelijke situatie versterkt alleen maar het glazen plafond en zal niet door quota of andere maatregelen worden doorbroken”, aldus Schulpen.

Opvallend is echter dat bij vaders die direct na de geboorte van hun kind zorgtaken op zich nemen, in dezelfde gebieden als bij moeders hersenveranderingen optreden. Uit onderzoek blijkt dat vaders dan zelf oxytocine aanmaken. Het gevolg: in de hersengebieden die de zorgtaken regelen, treden dezelfde veranderingen op als bij moeders. “Bij hen heeft de zorg voor het kind nu ook prioriteit. Het is te verwachten dat ook zij minder aandacht en tijd aan hun carrière zullen geven, waardoor een gelijk speelveld voor het bereiken van een toppositie voor de moeder weer open ligt. Vaderschapsverlof is daarbij het sleutelwoord. Scandinavië, waar vaderschapsverlof al lange tijd bestaat, kan als voorbeeld dienen voor verder onderzoek naar deze hypothese”, aldus professor Schulpen.

Vaderschapsverlof bij ING

ING maakte gisteren haar nieuwe cao bekend, met daarin als een van de belangrijkste vernieuwingen: het vaderschapsverlof.  “De kersverse ouder die geen gebruik kan maken van bevallingsverlof krijgt recht op één maand betaald verlof en de mogelijkheid om aansluitend drie maanden onbetaald verlof op te nemen”, aldus ING. Dit zou dus kunnen betekenen, volgens de hypothese van Schulpen, dat bij veel mannen hierna de carrière op het tweede plan komt. Net als volgens hem bij vrouwen het geval is na het zwangerschapsverlof.

Nederland is overigens niet gul voor vaders als het gaat om vaderschapsverlof. In vrijwel alle Europese landen krijgen vaders veel meer vrije dagen om een band op te bouwen met hun baby. Vooral in Noord-Europa is het vaderschapsverlof royaal. In Zweden krijgen vaders negentig dagen betaald verlof. In Finland krijgen vaders acht weken. Denemarken gunt vaders twee weken. Ook IJsland geeft vaders drie maanden verlof.

Vaders, die dus niet bij ING werken, moeten voorlopig genoegen nemen met twee dagen betaald verlof om te genieten van hun pasgeborene. Ook kunnen zij drie dagen onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Het wetsvoorstel om het (betaalde) vaderschapsverlof uit te breiden naar vijf dagen, is voorlopig van de baan. De Tweede Kamer beoordeelde het als ‘controversieel’. De Europese Commissie vindt echter dat elke vader tien dagen bij zijn pasgeboren kind moet kunnen doorbrengen. Veel Nederlandse werkgevers denken daar anders over: vaderschapsverlof is geen zaak van de EU.

Glazen plafond straks verleden tijd?

Dat ING de deur openzet voor het vaderschapsverlof kan dus gevolgen hebben voor de positie van vrouwen binnen het bedrijf. Bedrijven die graag willen dat er meer vrouwen aan de top komen, slagen hier overigens steeds beter in, bleek onlangs uit onderzoek.  Maar het aantal organisaties dat zich hiervoor inzet, blijft beperkt, zo staat in  een nieuw rapport van de commissie die de vorderingen bijhoudt van ondernemingen en instellingen die het zogeheten Charter Talent naar de Top hebben ondertekend. Hiermee beloven de organisaties zich hard te maken voor meer vrouwen aan de top.

Andere belangrijke punten in cao ING

Met het vaderschapsverlof zet ING de toon. Maar de cao voor de ruim 14.000 medewerkers van ING Nederland kent uiteraard nog andere belangrijke punten.

  • Loonstijging van 1,7 procent.
  • Focus op vakmanschap, vitaliteit en persoonlijk perspectief voor medewerkers. Zo mogen medewerkers van boven de zestig, ervoor kiezen om één dag in de week vrijwilligerswerk te doen, met behoud van inkomen en pensioenopbouw.
  • Iedereen krijgt anderhalve diversiteitsdag, een dag naar keuze voor bijvoorbeeld 5 mei, een religieuze feestdag of een lokale feestdag.
  • Elke medewerker krijgt een budget van 375 euro per jaar voor scholing.

ING wil ook op het gebied van arbeidsverhoudingen vooroplopen, zegt HR-directeur Maarten van Beek. “Pappaverlof en de mogelijkheid voor collega’s van 60+ om hun kennis en kunde in het onderwijs of MVO in te zetten, geeft invulling aan arbeidsvoorwaarden die relevant zijn voor de fase waar je in zit. Ik geloof er sterk in dat we mensen uitdagen het beste uit zichzelf te halen, wanneer we ook hier tijd en mogelijkheden voor geven. Het drijft performance. Daarnaast gaan we in gesprek met onze medewerkers en starten we ook een aantal experimenten die richting moeten geven aan een ‘cao met agile principes’. In 2018 wordt ook gewerkt aan een nieuwe meer toekomstbestendige pensioenregeling.”

Van Beek blikt tevreden terug op de onderhandelingen met de bonden. “We hebben met de vakorganisaties een mooi onderhandelingsresultaat bereikt over een innovatieve cao met modernere arbeidsvoorwaarden, die recht doet aan de verschillende fases die medewerkers doorlopen tussen de eerste werkdag en de dag waarop je met pensioen gaat. De nieuwe afspraken passen bij deze tijd en bij de relatie die wij nastreven tussen ING en haar medewerkers. ING wil hen ondersteunen mentaal en fysiek vitaal te blijven”, aldus Van Beek.

In de komende weken zal het onderhandelingsresultaat worden voorgelegd aan de leden van de vakorganisaties. Als de leden instemmen wordt het onderhandelingsresultaat omgezet in een definitief akkoord. De cao heeft een looptijd van 1 jaar.
.

Reageer op dit artikel