nieuws

‘Compenseer negatieve effecten op nettoloon’

Instroom

‘Compenseer negatieve effecten op nettoloon’

Ongeveer een vijfde van de Nederlanders verwacht dat in de Miljoenennota maatregelen worden aangekondigd die negatieve effecten hebben op het nettoloon. Driekwart van de Nederlandse werknemers vindt dat de werkgever zijn medewerkers daarvoor moet compenseren, zo blijkt uit onderzoek van Raet.

73 procent van de Nederlanders vindt dat werkgevers de negatieve effecten van de Miljoenennota op het nettoloon moeten compenseren. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek rondom Prinsjesdag onder ruim 1.000 Nederlanders van Raet, HR-dienstverlener. Van de Nederlandse bevolking denkt 17 procent dat compensatie ook daadwerkelijk nodig is. Zij verwachten er door de Prinsjesdagmaatregelen op achteruit te gaan.

Effecten op nettoloon

Verder zien de verwachtingen van de Nederlanders ten aanzien van effect op het nettoloon er dit jaar als volgt uit: 13 procent verwacht een stijging van hun salaris en 69 procent denkt dat het gelijk blijft.

Opvallende verschillen naar leeftijd en niveau salaris:

  • Nederlanders vanaf 55 jaar zijn het meest negatief gestemd (28% verwacht er op achteruit te gaan)
  • De Nederlandse bevolking tussen 15 en 24 jaar is het meest positief zijn (22% verwacht een daling van het salaris)
  • Boven modaal verdieners zien het effect van Prinsjesdag op hun salaris een stuk zonniger in dan minder dan modaal verdieners.

In 2016 weken verwachtingen sterk af van werkelijkheid

Raet laat dit onderzoek al drie jaar op rij uitvoeren. Dit jaar is er voor het eerste sprake van een demissionair kabinet. Eerder waren Nederlanders meer uitgesproken. Zo dacht vorig jaar 28 procent er op vooruit te gaan en 24 procent verwachtte salaris in te moeten inleveren. Bijna de helft (48 procent) was toen neutraal en verwachtte dat het nettoloon gelijk zou blijven na de voorstellen van Prinsjesdag. De verwachtingen weken echter sterk af van de werkelijkheid, voor 72 procent pakte Prinsjesdag toen anders uit dan verwacht.

Kijk hier voor een overzicht van artikelen over Prinsjesdag in 2016

“Veel Nederlanders ervaren Prinsjesdag als een ver-van-mijn-bed show. Echter, niets is minder waar”, stelt Joke van der Velpen, Kennismanager bij Raet. “Het is ingewikkelde materie en daardoor erg abstract. Maar de effecten gaan aan geen enkel individu voorbij.

Overigens vindt meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (56%) dat deze belangrijke parlementaire dag zou moeten worden uitgesteld tot de formatie van het kabinet is afgerond.

De komende dagen worden veel meer artikelen over (de gevolgen van) Prinsjesdag gepubliceerd op pwnet.nl. Neem dus regelmatig een kijkje op deze site.

Reageer op dit artikel