nieuws

Heeft u recht op een tegemoetkoming in de loonkosten?

Instroom

Heeft u recht op een tegemoetkoming in de loonkosten?

Op 1 januari 2018 starten twee regelingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl): het LKV en het jeugd-LIV. Wie een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft of aanneemt kan misschien een van deze tegemoetkomingen krijgen, zo meldt het UWV.

De Wtl heeft als doel om met een tegemoetkoming in de loonkosten werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Deze wet bestaat uit  drie onderdelen:

  • het LIV (lage-inkomensvoordeel)
  • het jeugd-LIV (tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon)
  • het LKV (loonkostenvoordeel)

Wat is het LIV?

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2018.

Wat is het jeugd-LIV?

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd.

Wat is het LKV?

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig van uw (nieuwe) werknemer. Uw werknemer kan deze verklaring vanaf 1 januari 2018 aanvragen, binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst is gekomen.

Overgangsregeling voor het LKV

Zowel het LIV als het jeugd-LIV zijn nieuwe regelingen. Het LKV is dat niet. Het LKV vervangt vanaf 1 januari 2018 de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Maakt u al gebruik van premiekorting voor deze werknemers? Dan komt u misschien in aanmerking voor de overgangsregeling.

Meer informatie over deze tegemoetkomingen vindt u op de website van het UWV

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR-wetgeving en actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat

Reageer op dit artikel