nieuws

Werk wordt weer duurder in 2018

Instroom

Werk wordt weer duurder in 2018

Werkgevers zijn dit jaar maandelijks 21 euro meer kwijt aan algemene lasten voor een werknemer met een modaal salaris. De stijging van de werkgeverslasten zit hem in de algemene bijdragen zoals de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) en de Algemene werkloosheidspremie (AWF).

In 2017 daalden de werkgeverslasten nog. Dit blijkt uit berekeningen die HR- en salarisdienstverlener ADP uitvoerde op basis van de belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen van 2018. ADP verzorgt maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers.

Zorgverzekeringswet

De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) stijgt van 6,65 procent naar 6,90 procent. Ook de grondslag waarover deze bijdrage wordt berekend, is in 2018 hoger. De maximale stijging per werknemer voor de ZVW komt uit op 16 euro per maand. Voor een werknemer met een modaal salaris is een werkgever circa 7 euro per maand meer kwijt.

Algemene werkloosheidspremie

Ook de verplichte Algemene werkloosheidspremie (AWF) stijgt, van 2,64 procent naar 2,85 procent. De maximale stijging is 11 euro per maand per werknemer. De AOF-premie stijgt eveneens; van 6,66 procent naar 6,77 procent. De maximale stijging bij deze premie is 10 euro per maand per medewerker.

Veranderingen werkgeverslasten per sector

Bouw: hogere sectorpremies

De sectorpremie voor kortdurende contracten in de bouw stijgt van 5,48 procent naar 5,74 procent. Voor een werknemer met een modaal salaris in de bouw blijven de werkgeverslasten nagenoeg gelijk. Ondanks een daling van de pensioenlasten van 22 euro, stijgen de werkgeverslasten met 20 euro voor een werknemer die twee keer modaal verdient. De hogere sectorpremie en de hogere ZVW zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken.

Metaal en techniek: pensioenlasten geven wisselend beeld

De pensioenlasten voor werkgevers in de metaal en techniek laten een wisselend beeld zien. Voor een werknemer met een maandsalaris vanaf 5.750 euro stijgen de pensioenlasten licht. Bij een werknemer die minder verdient, dalen de pensioenlasten. Desondanks stijgen ook in deze sector de werkgeverslasten. Dat komt met name door een hogere algemene premie voor de AWF, AOF en ZVW. Voor een werknemer met een modaal salaris in de metaal en techniek is een werkgever 11 euro per maand meer kwijt. Bij een werknemer die twee keer modaal verdient, is dit 41 euro.

Zorg en welzijn: pensioenlasten werknemers met hoger loon stijgen

De sectorale premie in de sector zorg en welzijn voor de Werkloosheidswet (WW) daalt van 0,94 procent naar 0,64 procent. Per saldo komen de werkgeverslasten in deze branche toch hoger uit. Voor werknemer met een modaal salaris stijgen de lasten met 8 euro per maand. Dit loopt op tot 56 euro voor een werknemer die drie keer modaal verdient. Belangrijke oorzaak is dat de pensioenlasten voor werknemers met een hoger loon stijgen.

Overheid: meer kosten voor ambtenaar

De lasten voor overheidswerkgevers stijgen over de gehele linie. Naast de eerder genoemde stijgingen van algemene premies stijgen ook de pensioenkosten in deze branche. Een werknemer met een modaal salaris wordt 23 euro per maand duurder. Daarvan is 13 euro toe te rekenen aan een hogere pensioenpremie.

Transport: sectorpremie daalt

In de transportbranche daalt de sectorpremie voor de WW van 0,92 procent naar 0,86 procent. Desondanks stijgen ook in deze branche de werkgeverslasten. Voor een transportmedewerker met een maandsalaris vanaf 4.250 euro betalen werkgevers meer pensioenpremie. Dit komt door de verhoging van de maximumgrondslag. Een werknemer met een modaal salaris kost 14 euro meer per maand. Dit loopt op tot 54 euro bij een werknemer die 5.000 euro of meer per maand verdient.

Het is belangrijk dat u als HR-professional de wetten en regels kent en begrijpt. Blijf het gehele jaar op de hoogte met de HR Actualiteitendag.
Klik hier voor alle informatie over de HR Actualiteitendag

 

Reageer op dit artikel