nieuws

Pensioen: iedereen moet meepraten

Instroom

Bonden en werkgevers overleggen al geruime tijd over de toekomst van de pensioenen. Acht seniorenorganisaties vinden dat het tijd wordt dat iedereen een plek aan de onderhandelingstafel krijgt.

Pensioen: iedereen moet meepraten

Ook ouderen, jongeren en pensioenfondsen moeten mogen meepraten over een toekomstig pensioenstelsel. Daarom moet ‘het enge zich al vele jaren voortslepende overleg tussen werkgevers en de vakbeweging’ stoppen en vervangen worden door besprekingen over een breed nationaal pensioenakkoord. Dat schrijven de organisaties, waaronder KNVG, Verontruste Ouderen, KBO-PCOB en NVOG, in een ingezonden brief in dagblad Trouw.

Het kabinet wil toe naar een individueel pensioenpotje voor iedereen in plaats van een algemene pot. De vakbeweging zou daar grote moeite mee hebben.

Geen draagvlak

Volgens de organisaties leidt het huidige overleg tot niets, omdat er geen draagvlak voor is. Het uitsluiten van ouderen en jongeren gaat volgens de organisaties voorbij aan de wettelijke plicht tot evenwichtige afweging van belangen die de pensioenwet oplegt.

De ouderen vinden weliswaar ook dat het pensioenstelsel toe is aan enige aanpassing wegens de gestegen leeftijdsverwachting, de veranderde arbeidsmarkt en de onzekere financiële markten. “Maar dat geldt niet voor de gewenste aanpassingen zelf. Daarover hebben de sociale partners, politici, toezichthouders, deskundigen en vermeende deskundigen sterk verdeelde opvattingen.”

Ouderen niet vertegenwoordigd

De ouderen voelen zich niet vertegenwoordigd door de vakbeweging, omdat die meer opkomt voor belangen van werkende pensioendeelnemers. Ook jongeren zonder baan worden volgens hen niet vertegenwoordigd door de vakbeweging.

De acht, die zeggen direct 800.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden te vertegenwoordigen, brengen hun wensen voor een breed akkoord maandag 19 november over aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een pensioenmanifestatie. Het eerste Energieakkoord toont volgens hen aan dat zo’n brede aanpak tot resultaat kan leiden.

Reageer op dit artikel