nieuws

Dit houdt de richtlijn flexwerkers in 

Instroom

Flexwerkers in de EU met een arbeidscontract van meer dan twaalf uur per maand hebben dit jaar meer rechten gekregen. Wat houdt de richtlijn precies in?  

Dit houdt de richtlijn flexwerkers in 

Het gaat om een nieuwe Europese richtlijn met regels voor werknemers met korte arbeidscontracten of oproepkrachtenDabetreft onder andere afspraken over hun beschikbaarheid en hoelang zij vooraf moeten worden ingelicht over hun volgende klus. 

 Groei platformeconomie 

De Europese Commissie kwam met dit initiatief vanwege de groeiende platformeconomie (vraag en aanbod werk via onlineplatforms) in veel lidstaten. De richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie’ bevat minimumrechten voor werknemers met korte arbeidscontracten of oproepkrachten. EU-landen moeten daarnaast maatregelen nemen, zoals beperkingen in het gebruik en de duur van oproepcontracten, om misbruik te voorkomen. 

 Duidelijke termijn  

Werkgevers moeten duidelijk aangeven hoe lang van tevoren ze oproepkrachten of werknemers met vergelijkbare contracten vragen voor bepaalde werkzaamheden. Daarnaast mogen werkgevers oproepkrachten niet ontslaan als ze werkzaamheden weigeren die op zeer korte termijn moeten plaatsvinden (exacte termijn hangt af van de wetgeving in de lidstaat). Ook moeten werkgevers oproepkrachten financieel compenseren als zwerkzaamheden niet op tijd afzeggen. 

 Extra baan 

Verder mogen werkgevers personeel met een nulurencontract niet langer verbieden om een extra baan te nemenDit moet kunnen zolang geen handelsgeheimen worden geschaad of belangenconflicten optreden. Ook krijgen flexwerkers recht op een gratis opleiding. En voortaan mag een proeftijd in principe niet langer dan zes maanden duren. Een nieuw contract voor hetzelfde werk mag niet leiden tot een nieuwe proeftijd.  

Recht op informatie arbeidsvoorwaarden 

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de nieuwe richtlijn is dat werknemers het recht hebben op informatie over hun rechten en verplichtingen. Ze moeten deze bij voorkeur krijgen op de eerste dag en niet later dan zeven dagen na het begin van de arbeidsrelatie. Het gaat onder andere om informatie over het aantal werkuren, de hoeveelheid betaalde vrije dagen, de taken, de startdatum en duur van de overeenkomst, vergoeding en standaardwerktijden of het referentiekader bij onvoorspelbare werkschema’s.

Minimale bescherming 

Op 16 april 2019 stemde het Europees Parlement in met de nieuwe richtlijn. Volgens het parlement horen flexibele arbeidscontracten bij de hedendaagse arbeidsmarkt, maar moet er wel minimale bescherming gelden voor werkenden in de hele EU. De EU-lidstaten moeten de richtlijn nog omzetten in nationale wetgeving. Daarvoor hebben ze maximaal drie jaar. Zzp’ers (compleet zelfstandigen) vallen niet onder de richtlijn. Verder geldt de richtlijn niet automatisch voor ambtenaren, militairen, agenten en personeel van hulpdiensten. 

Wet arbeidsmarkt in balans  

Nederland loopt al voorop op de richtlijn, want met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gelden vanaf 2020 regels tebescherming van oproepkrachten. Vanaf 1 januari 2020 moet een oproepkracht minstens vier dagen vooraf oproepen wordenVerder houden oproepkrachten bijvoorbeeld recht op loon over afgesproken uren als de werkgever  werkzaamheden minder dan vier dagen van tevoren afzegt. Houdt daarom vanaf komend jaar rekening met de termijn van vier dagen als je oproepwerk aanbiedt.  

Aanspraak maken op contract

Daarnaast kan een oproepkracht na een jaar aanspraak maken op een contract met een vast aantal uren. Ook is al langer in Nederland geregeld dat een proeftijd nooit langer dan twee maanden mag duren. Bij een tweede arbeidscontract met dezelfde werknemer mag er niet opnieuw een proeftijd afgesproken worden. 

 Alles weten over arbeidsvoorwaarden? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Reageer op dit artikel