Alles over oproepcontract

Foto: Thirdman | Pexels

Veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst

Een oproepkracht komt alleen werken als je hem/haar oproept voor werk. Een overzicht van veelgestelde vragen over de oproepovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst: welke mogelijkheden heeft een werkgever?

Arbeidsovereenkomst: welke mogelijkheden heeft een werkgever?

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden overeengekomen. Er kan gelijk sprake zijn van een vast of flexibel contract en alles wat er tussenin zit. In dit artikel staan de belangrijkste soorten en de aandachtspunten voor HR.

Flexibele contracten

Flexibele contracten

Werkgevers hebben regelmatig behoefte aan een flexibele schil van arbeidskrachten waarvoor minder strenge regels gelden, dan bij reguliere arbeidsovereenkomsten. Ze maken daarbij regelmatig gebruik van oproepkrachten. Hierover lees je alles in deze...

Flexibele contracten op de schop

Flexibele contracten op de schop

Oproepcontracten worden vervangen door een zogenoemd basiscontract en de eerste fase van een uitzendcontract wordt van 78 naar 52 weken verkort. De wetsvoorstellen daartoe worden in 2023 verwacht. Dat blijkt uit de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt die...

De horeca maakt bij uitstek gebruik van oproepkrachten. Foto: Louis Hansel | Unsplash

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: dit...

De Europese Unie heeft in een richtlijn vastgesteld wat transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn. Lidstaten moeten deze richtlijn voor 1 augustus 2022 omzetten in nationale regelgeving. Vooral voor kwetsbare groepen, zoals payrollers en...

5 belangrijke vragen over de oproepovereenkomst

5 belangrijke vragen over de oproepovereenkomst

Voor werkgevers die veel met oproepkrachten werken, heeft de Wet arbeidsmarkt in balans grote veranderingen meegebracht. Omdat er bij werkgevers nog veel vragen leefden over de nieuwe voorwaarden, heeft de overheid een kennisdocument samengesteld...

Min/max-contracten: vraag en antwoord

Bij een bedrijf werken werknemers met een arbeidsovereenkomst met een minimaal en een maximaal aantal uren per week. Op dit moment is er weinig werk. Mag de werkgever deze werknemers het minimaal aantal uren laten werken? Ja. Doorbetaling van de...

WAB-aanbod: vraag en antwoord

Een oproepkracht krijgt op grond van de WAB na 12 maanden een aanbod om vaste uren te gaan werken. Moeten die uren aaneengesloten zijn? Nee. Een werkgever mag bepalen wanneer de vaste uren worden gewerkt die op grond van de WAB worden aangeboden....

Loondoorbetaling bij ziekte: vraag en antwoord

Een nieuwe oproepkracht is na twee maanden ziek uitgevallen. Vervolgens is de onderneming na brand voor een periode van twaalf weken gesloten en thuiswerken is niet mogelijk. Heeft de zieke oproepkracht recht op loon of kan een beroep worden gedaan...