Toetsing ontslagvergoeding

Toetsing ontslagvergoeding

Een medewerker van 59 jaar heeft gevraagd naar de mogelijkheden van uitdiensttreding met een vergoeding. Er is geen sprake van disfunctioneren of een reorganisatie. Hoe kunnen we dit realiseren zonder het risico te lopen op een 52% eindheffing?

Strijd om automatisch leeftijdsontslag

Strijd om automatisch leeftijdsontslag

Het automatisch leeftijdsontslag bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd moet verdwijnen als er een nieuw pensioenstelsel komt. Dat stelt de vakbeweging in de onderhandelingen over de pensioenhervormingen, zo meldt het Financieele...

Grens tussen werk en pensioen steeds vager

Grens tussen werk en pensioen steeds vager

Pensionering is niet meer een resolute grens tussen werk en privéleven. Werknemers zullen zich steeds vaker geleidelijk van de arbeidsmarkt terugtrekken. De grens tussen werk en pensioen wordt vager. Dat stelt hoogleraar Pensioensociologie Kène...

Doorwerken naar 65 jaar

Doorwerken naar 65 jaar

Een medewerker met een OT contract gaat per 1 mei 2011 met pensioen en wil daarna blijven werken. We willen met deze medewerker een nieuwe (tijdelijke) arbeidsovereenkomst afspreken met andere arbeidsvoorwaarden.

'Personeelsbeleid sluit niet aan op leeftijd'

'Personeelsbeleid sluit niet aan op leeftijd'

Bij driekwart van de werkgevers sluiten de arbeidsvoorwaarden binnen de organisatie niet aan bij de leeftijd van de werknemer. Een derde is ook niet van plan stappen in die richting te ondernemen.

Ouwelullendag afschaffen mag

Een werkgever die eenzijdig een regeling voor het toekennen van extra verlofdagen voor oudere werknemers heeft afgeschaft, is door het Gerechtshof in Arnhem in het gelijk gesteld. de uitspraak voedt de discussie over het bestaansrecht van...