Werken belangrijker dan leren: leer-werkovereenkomst is arbeidscontract

Werken belangrijker dan leren: leer-werkovereenkomst is...

Een ontslagen leerling-medewerkster wil behandeld worden als werkneemster en krijgt gelijk. Het Hof oordeelt dat de leer-werkovereenkomst een arbeidsovereenkomst is. Het leerelement was ondergeschikt aan de werkzaamheden.

Stage: hoe je het als HR regelt is van groot belang

Dit moet je weten over scholing en stage

De stageperiode is een proefperiode waarin je een goed beeld kan vormen van de stagiair(e). Heb jij stagiairs of medewerkers met een praktijkovereenkomst? Lees alles over scholing en stage.

Er is er sprake van een stageovereenkomst, zolang de werkzaamheden van een stagiair gericht zijn op zijn of haar ontwikkeling en op de uitbreiding van zijn/haar kennis,

Een stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst (of toch wel?)

De verschillen tussen een gewone werknemer en een stagiair zijn soms klein. De rechtbank Den Haag publiceerde recentelijk twee uitspraken waarin een stagiair van mening was dat hij/zij in feitelijk werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst....

Stage: hoe je het als HR regelt is van groot belang

5 tips om te voorkomen dat jouw stagiair toch als werknemer wordt...

Er bestaat een reëel risico dat een stagiair als werknemer wordt beschouwd, met alle gevolgen van dien. Advocaat Emilie van der Lans geeft vijf tips om dat te voorkomen.

Foto: Lagos Techie | Unsplash

De Belofte: stage lopen in de praktijk

Arbeidsmarkt en beloftes, het blijft een boeiende combinatie. Elke maand leg ik er een onder het vergrootglas en kijk of deze ook daadwerkelijk wordt waargemaakt. Als trouwe lezer weet u dat er op dat terrein nog best wat te verbeteren valt.

Oproep aan bedrijven: word erkend leerbedrijf en bied mbo-stages aan

Oproep aan bedrijven: word erkend leerbedrijf en bied mbo-stages aan

Nu steeds meer bedrijven uit de lockdown komen, neemt het gebrek aan stageplaatsen voor mbo-studenten snel af. Maar er zijn nog steeds ruim 12.000 leerlingen op zoek naar een plek waar ze hun studie in de praktijk kunnen brengen.