'Zin hebben' in werk belangrijkst voor bijstand

'Zin hebben' in werk belangrijkst voor bijstand

Bijstandontvangers worden in het zoeken naar werk vooral gedreven door 'zin hebben' in de nieuwe baan en financiële vooruitgang. Werkgevers eisen van nieuw personeel vooral motivatie.

Wat betekent de Modernisering Ziektewet voor HR?

Wat betekent de Modernisering Ziektewet voor HR?

Vandaag stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel tot modernisering van de Ziektewet. De Kunduz-coalitie schaarde zich al eerder achter het voorstel dus er bestaat een reële kans dat de wet er komt. Wat betekent dit voor HR?

MKB ziet gevolgen WW-maatregel somber in

MKB ziet gevolgen WW-maatregel somber in

Het merendeel van de kleine ondernemers ziet de gevolgen van de WW-maatregel uit het Lenteakkoord negatief in. Ze zien het belang van de lastenverzwaring, maar vrezen voor banenverlies.

Eerste Kamer stemt in met wijziging Wet SUWI

Eerste Kamer stemt in met wijziging Wet SUWI

De dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) aan werkgevers en werknemers wordt digitaal. De verandering is mogelijk doordat de Eerste Kamer heeft ingestemd met wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie...

UWV legt de regels van bijklussen nog een keer uit

UWV legt de regels van bijklussen nog een keer uit

De afdeling Handhaving van UWV heeft vorig jaar vijfduizend werkplekcontroles gehouden en tienduizenden andere contoles werden per telefoon of met een huisbezoek gecontroleerd. Veertigduizend mensen met een uitkering kregen een boete omdat zij...

Wajong-uitgaven in 2010 minder snel gegroeid

In 2010 is 2,2 miljard euro uitgegeven aan Wajong-uitkeringen. Dat is een vijfde van het totale bedrag aan uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid. De Wajong-uitgaven namen in 2010 met 6,1 procent toe. Een jaar eerder was de stijging nog 10,1...