Invoering zelfsturing: zo werkt het wel
Ook zelfsturend team heeft sturing nodig
Checklist invoeren zelfsturende teams