artikel

Vertrouwen in werkgever neemt af hoe langer werknemer in dienst is

Organisatie & Strategie

Achterkamertjespolitiek, niet open en transparant zijn over het eigen beleid en regels. Hoe langer werknemers in dienst zijn van een organisatie, hoe meer hun vertrouwen in de werkgever afneemt.

Vertrouwen in werkgever neemt af hoe langer werknemer in dienst is

Dat is de opmerkelijke conclusie van een Amerikaans onderzoek aan de University of California.

Medewerkersvertrouwen

Volgens de onderzoekers loopt het werknemersvertrouwen averij op, doordat bedrijven niet open en transparant zijn over de wijze waarop het eigen beleid en de interne regels worden gehandhaafd. Wat er gebeurt wanneer een medewerker een klacht indient of juist zelf de regels overtreedt, blijft meestal verborgen voor de rest van de organisatie.

Achterkamertjes

Werknemers denken door deze achterkamertjespolitiek dat geheimzinnigheid de norm is in de organisatie. Het gevaar is dat werknemers daardoor zelf ook gaan verhullen waar ze mee bezig zijn. Hierdoor wordt essentiële informatie niet gedeeld. Dit is schadelijk voor de organisatie en voor de werknemers.

HR

De onderzoekers vinden dat HR-professionals belangrijke lessen kunnen leren uit het onderzoek. Omdat de meer ervaren werknemers vaak een rol spelen in het onboarden van nieuwkomers, kunnen ze het vertrouwen dat nieuwe werknemers in de organisatie hebben ook schaden.

Openheid van zaken

Kortom, organisaties moeten openheid van zaken moeten geven. “Door open te zijn over procedures voorkom je dat mensen valse claims doen en weten alle medewerkers dat overtredingen consequenties hebben”, stelt Jone Pearce, professor Organisatie en Management aan de University of Colombia.

“Openheid zorgt ervoor dat de regels eerlijk worden toegepast. Geheimhouding voorkomt misschien gezichtsverlies voor de organisatie of de betrokken medewerkers, maar je betaalt hier wel een prijs voor. Die prijs is verlies van vertrouwen in het leiderschap en het beleid.” Bedrijven kiezen volgens Pearce vaak voor geheimhouding om de privacy van werknemers te beschermen.

Reageer op dit artikel