artikel

De 4 fasen van storydoing: werken met een authentiek verhaal

Organisatie & Strategie

Een organisatie die een mooi verhaal vertelt, maar daar niet naar handelt, wordt in de publieke opinie keihard afgestraft. Het is daarom van belang dat organisaties hun eigen oerverhaal kennen en dat in de praktijk brengen. Storydoing gaat daarmee een stap verder dan storytelling.

De 4 fasen van storydoing: werken met een authentiek verhaal

In het boek StoryDoing voor organisaties schrijven Jan-Peter Bogers en Ron van Gils: “Het Oerverhaal is het fundamentele verhaal dat de basis vormt onder iedere organisatie. Een krachtig verhaal dat de kern bevat waar je organisatie voor staat, waar haar bestaansrecht en betekenis in verteld worden. Verleden, heden en toekomst komen er in samen: je oorsprong, je kracht, je ambities en je uitdagingen.”

Lees ook: Storytelling en de sleutelrol voor HR

Om er vervolgens voor te zorgen dat dat oerverhaal voor iedereen gaat leven, moeten organisaties vier fasen doorlopen, schrijven Bogers en Van Gils:

  1. StoryBeing: Je bent je oerverhaal.
  2. StoryTelling: Je vertelt je oerverhaal.
  3. StoryDoing: Je doet je oerverhaal.
  4. StoryValue: Je waardeert je oerverhaal.

Na het doorlopen van de fases begin je vaak weer opnieuw, meteen of na enige tijd. Terwijl je je verhaal doet, verandert het immers ook: het ontwikkelt zich.

StoryBeing

StoryBeing begint met goed nieuws: het oerverhaal van je organisatie bestaat al! Soms ken je het verhaal al, soms sluimert het onbewust en soms ben je er ver vanaf geraakt. Maar het is er altijd, je hoeft het alleen maar te (her)ontdekken. Wij noemen dat StoryBeing: je bent al een verhaal.

StoryTelling

Uiteraard wil je je oerverhaal vertellen en uitdragen. Zowel binnen de organisatie of het team, omdat het alle medewerkers focus en richting geeft, als naar buiten toe, aan klanten, partners en misschien de hele wereld. Hier komt StoryTelling om de hoek kijken.

StoryDoing

Maar met StoryTelling ben je er nog niet. Ons motto is: een goed verhaal doe je! In deze fase maak je je acties dus zichtbaar en maak je een begin met het doen van je oerverhaal. Het gaat zowel om  op korte termijn haalbare, praktische acties als om grootse, Iconische acties. Je werkt concreet naar een actiemap toe: een gereedschapskist waar iedereen uit kan putten om van het vertellen van je verhaal naar het waarmaken en zichtbaar maken van je verhaal te komen.

StoryValue

StoryValue heeft een dubbele rol in het proces. Enerzijds is het een moment van bezinning en reflectie. Als je je Oerverhaal goed verteld en nog beter gedaan hebt, is het logische effect van StoryDoing dat je diverse vormen van waarde met je organisatie hebt gegenereerd. Die onderzoek je ook nu weer in vier kwadranten: Manifestatie, Continuïteit, Groei en Zingeving.

Anderzijds kun je met StoryValue juist sturen op de waarde die je wilt genereren. Als je die kunt concretiseren helpt het je je Oerverhaal aan te scherpen en focus binnen StoryDoing aan te brengen: welke acties moet je zeker gaan ondernemen om je resultaat te verzilveren? Misschien ontdek je er een passend verdienmodel bij of kun je je bestaande verdienmodel(len) versterken.

De informatie in dit artikel is afkomstig uit het boek StoryDoing voor organisaties. Meer weten? Auteur Jan-Peter Bogers is een van de docenten in de collegereeks De Toekomst van Werk van PW in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Klik hier voor meer informatie

 

Reageer op dit artikel