artikel

4 tips die een team agile maken

Organisatie & Strategie

Agile is de mate waarin een organisatie snel en goed kan inspelen op veranderende omstandigheden. Vaak vertaald als flexibel, en het geldt als ideaal voor professionals, teams, organisaties en zelfs branches. En het klinkt ook erg prachtig: iedereen past zich op tijd aan op de omstandigheden, vlak voordat ze inderdaad veranderen in de richting die jij al zag aankomen. De werkelijkheid is vaak een stuk(je) weerbarstiger. 4 tips van senior softwareontwikkelaar David Akka brengen de werkelijkheid meer in overeenstemming met de droom.

4 tips die een team agile maken

Agile komt (net als scrum) uit de IT-hoek. Softwareontwikkelaars bedachten de techniek om software sneller aan te passen op wensen en eisen van klanten en markten. Iedereen die ooit iets in de IT heeft gedaan, weet dat die requirements steeds sneller en grilliger zijn geworden. Nieuwe software lineair ontwikkelen, waarbij je eerst de vereisten opstelt en dan het product (de app) maakt volgens die specs, betekent dat het hopeloos verouderd is zodra het op de markt komt. Is het bedoeld voor een specifieke klant, dan is hij ontevreden omdat het te laat komt, drie keer zo duur is als begroot en twee keer zo weinig kan als verwacht.

The Agile way of life

Agile is geen protocol met regels. Het is een manier van denken, een leefwijze volgens sommigen. Flexibel blijven is de kernvaardigheid, en dat betekent vooral flexibliteit naar de klanten, de opdrachtgever, de maatschappij en andere relevante invloeden of stakeholders. Een agile team werkt geen checklisten af maar blijft zich (her)oriënteren op de stakeholders, op wat zij willen, op wat kan, en onder welke voorwaarden. Volgens Akka kan elk team zich agile gedragen als het let op de volgende vier factoren.

1} Zorg voor de juiste gesprekspartners

Een agile team kan niet werken binnen een traditioneel-hiërarchische relatie waarin de betalende en dus bepalende opdrachtgever de uitvoerders vertelt wanneer en hoe er wat dient te gebeuren. Samenwerken door van elkaar te leren is de beste manier waarop een agile team flexibel kan blijven. Ga dus op zoek naar toekomstige gebruikers die opbouwende kritiek kunnen geven en het van anderen ook kunnen aanvaarden. Alleen op een iteratieve manier, met vallen en opstaan en door van elkaar te leren kan een resultaat ontstaan dat het beste aansluit bij de behoeften van de opdrachgever. Juist omdat het resultaat steeds opnieuw daarop wordt getest door het team, en dan weer opnieuw wordt aangepast.

Wat als de toekomstige gebruikers zeggen dat ze daarvoor geen tijd hebben, en juist daarom jou hebben ingehuurd? Wijs erop dat ze dit het beste kunnen zien als een investering die ze straks (drie)dubbel terugverdienen als tijdswinst en kostenbesparingen. Anderen zullen zich verweren door te zeggen dat ze hier geen verstand van hebben, en dan ook weer benadrukken dat ze jou daar toch voor hebben. Een proefproject op kleinere schaal kan dan wonderen doen, is de ervaring van Akka.

2} Flexibiliteit kan je leren

Het traditionele team bestaat uit specialisten en perfectionisten, zeker in de IT. Zij zijn gewend om op de gestelde tijd een duidelijk gedefinieerd eindresultaat op te leveren dat (meer dan) voldoet aan alle specificaties. Tussentijdse wijzigingen, aanvullende wensen en veranderende omstandigheden worden daarbij consequent genegeerd, want anders ‘komt het niet af’. Bij agile gaat het juist om tussentijdse aanpassingen. Om die goed te kunnen verwerken is een veilige omgeving nodig, waarin mogelijke veranderingen bediscussieerd kunnen worden zonder gevaar op ‘afbranden’.

Als key users en specialisten bereid zijn om te leren van elkaars manier van werken, daarbij geholpen door een training gesprekstechnieken, dan onstaat een eindresultaat dat beter aansluit op het doel van het project. Ook al is dat misschien duidelijk anders dan oorspronkelijk geformuleerd, en zijn de kosten opgelopen door ‘halffabrikaat’ dat geschrapt moest worden.

3} Managers worden echt meewerkend voorman

Niet alleen de gebruikers en de teamspecialisten moeten nieuw gedrag aanleren. Het management moet misschien wel de grootste verandering in houding en gedrag doormaken. In plaats van controleren en opdrachten stipuleren moet de manager heel dicht op het proces zitten, om voortdurend te herijken of de specs nog wel goed aansluiten op de omstandigheden die de ontwikkelteams onderling steeds opnieuw definiëren. Daarover moet dan snel een besluit worden genomen, vaak over iets dat onvoorzien was bij de start van het project. En als het tegenzit moet het volgende week toch weer anders.

Managers moeten de gevolgen kunnen overzien van veranderende specificaties voor het budget, de doorlooptijd en wat dat mogelijk betekent voor andere onderdelen en projecten. Er is geen enkele planningsmethodiek die dat voor de manager kan doen. Hij (en zij) zal zelf een flexibele houding moeten hebben.

4} Kies de hulp die je nodig hebt

Bij veel projecten is hulp van buiten onmisbaar. Maar bij een agile team moet die hulp flexibel zijn, net zoals de rest van de groep. Pas dus op voor consultants ‘die dit wel vaker hebben gedaan’ en met een kant-en-klare oplossing komen. Vraag ze liever om ter plekke met een oplossingsrichting te komen, en let erop dat ze meerdere alternatieven of mogelijkheden voorstellen. Ook is het belangrijk dat ze vragen stellen tijdens de intake of de opdrachtformulering, en dat ze rekening houden met de antwoorden bij hun voorstellen. Pas ook op voor ja-knikkers die net doen alsof ze elke klantwens kunnen vervullen. Een consultant of specialist die zijn grenzen kent, en weet wanneer het budget of de doorlooptijd wordt overschreden is meer waard. Zeker als hij weet welke mogelijkheden er dan overblijven.

Het beste team is…

Het meest waardevolle agile team bestaat niet uit louter toppers, stelt David Akka tenslotte. Een team dat goed kan samenwerken richting het resultaat waar de klant of opdrachtgever het meeste aan heeft is het meest agile. Daarvoor moet de klant zelf wel betrokken blijven bij het hele proces.

Reageer op dit artikel