artikel

Agile strategie: maximum agile (3)

Organisatie & Strategie

Wanneer is een organisatie maximaal agile? En welke organisatievaardigheden zijn daarvoor nodig? Deze vragen staan centraal in dit derde en laatste deel over het werken met een agile strategie.

Agile strategie: maximum agile (3)

Een agile strategie heeft meerdere dimensies. Die bestaan uit specifieke organisatievaardigheden, zoals het hebben van een duidelijke missie en strategie of het aansturen op meetbare doelstellingen. Deze set van vaardigheden is tot stand gekomen door onderzoek onder vele managers in verschillende organisaties. Uit dit onderzoek zijn 186 potentiële organisatievaardigheden naar voren gekomen en door middel van statistische technieken teruggebracht tot 39 onafhankelijke vaardigheden. Die zijn weer geclusterd in de zeven dimensies. Elk jaar wordt dit model opnieuw gevalideerd waarbij gekeken wordt naar correlatie tussen vaardigheden en betrouwbaarheid van dimensies.

Maximale agility

Je kunt je voorstellen dat er sprake is van een maximale agility als een organisatie volledig beschikt over alle 39 vaardigheden. In de praktijk is er echter nog nooit een organisatie geweest waarin iedere medewerker heeft aangegeven dat de organisatie alle vaardigheden bezit. Agility is dan ook niet een bepaald (eind)stadium dat organisaties wel of niet kunnen bereiken. Voor een maximale strategische executiekracht matchen agile organisaties het aanwezige organisatievaardighedenprofiel met het voor de strategie-uitvoering gewenste vaardighedenprofiel.

Veranderingsdrang

Om een verschil tussen het aanwezige en gewenste profiel te kunnen vaststellen, kunt u onder medewerkers de veranderingsdrang meten door hen op een schaal van 1 tot 10 een vaardigheid op twee niveaus te laten scoren: het huidige niveau en het gewenste niveau. Een organisatie waarin werknemers aangeven dat de huidige performance laag is (‘Het gaat niet zo goed’) terwijl ook de gewenste performance laag is (‘We hoeven het niet veel beter’) kan worden beschouwd als een cynische organisatie. Een dergelijke organisatie is moeilijk in beweging te krijgen, de enige optie is het verhogen van de ambitie. Daarmee wordt bereikt dat de organisatie klaar is om te veranderen; de huidige performance is weliswaar nog steeds laag maar de ambitie is er om die te verbeteren. Zo wordt het mogelijk dat veranderingsinitiatieven worden geïnitieerd en/of geaccepteerd, waardoor uiteindelijk (hopelijk) de performance verbetert.

Ambitie op peil houden

Voor een organisatie waarvan medewerkers vinden dat zij goed presteren, is het belangrijk om de ambitie op peil te houden. Een excellent functionerende organisatie heeft namelijk de neiging om het gevoel van urgentie te verliezen. Er is immers sprake van een hoge huidige score (‘Het gaat goed’) die een verdere verbetering minder noodzakelijk maakt (‘We hoeven het niet veel beter’). Hierdoor kan de organisatie zelfvoldaan worden en een lagere gewenste score halen. Zelfvoldane organisaties zijn, net als cynisch organisaties, moeilijk in beweging te krijgen.

Masterclass

Masterclass

Blauwdruk van de organisatie

Agile organisaties weten het ambitieniveau permanent hoog te houden, gevolgd door zelfreflectie op de huidige situatie; een continue beweging tussen ready for change en excellent waarmee wordt voorkomen dat een goed functionerende organisatie door een afnemend ambitieniveau vervalt tot een zelfvoldane organisatie. Naast de verhouding tussen de twee scores is ook de omvang van de veranderingsdrang belangrijk. Door deze van alle organisatievaardigheden vast te stellen, kan een blauwdruk van de organisatie ontstaan. Een hoge veranderingsdrang voor een bepaalde vaardigheid is niet per definitie goed of slecht. Als een bepaalde vaardigheid strategisch relevant is, dan is een hoge veranderingsdrang gunstig. Immers de medewerkers geven aan dat ze de betreffende vaardigheid willen verbeteren.

Het tegenovergestelde is ook waar; een lage veranderingsdrang op een vaardigheid die juist moet worden verbeterd, is een aandachtspunt. In beide gevallen moet het de basis zijn voor een continue strategische dialoog binnen de organisatie, die gebaseerd is op data in plaats van een onderbuikgevoel. Het is niet langer de vraag of we het wel of niet kunnen, maar wat we er aan gaan doen.

Agile organisaties veranderen en verbeteren dus continu. Zij communiceren intensief over de uitkomsten. Met als resultaat dat een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle strategie-uitvoering wordt ingevuld: management en medewerkers geven aan dat de organisatie de vaardigheden heeft of wil ontwikkelen om de agile strategie uit te kunnen voeren.

Bijdragen aan ambitie

Agile organisaties voeren intern een continue, strategisch dialoog over de ambitie en hoe ze dat willen bereiken, over betrokkenheid en welke vaardigheden strategisch cruciaal zijn. Continu betekent niet een reeks van losstaande dialoogmomenten, continu betekent dat alle live en online events elkaar opvolgen. De uitkomst van de ene dialoog is de input voor de volgende. Op elke laag en op elk niveau binnen de organisatie, van de presentatie over kwartaal cijfers tot het evaluatiegesprek met een medewerker geldt de hamvraag voor iedere medewerker: “Hoe ga jij bijdragen aan onze ambitie?” Hierdoor wordt iedereen binnen de organisatie in staat gesteld om autonoom de juiste beslissingen te maken.

Het gaat dus om een continue, strategische dialoog op basis van tweerichtingsverkeer: niet enkel top-down, maar ook bottom-up. Alleen dan kan een organisatie zich aanpassen en succesvol anticiperen op een nu nog onbekende verandering van morgen.

Over de auteurs: Ralph Jacobs is directeur MeyerMonitor, Marijn Tielemans is HRM-adviseur en Gijs van Bussel is hoogleraar HRM Nyenrode Business Universiteit

Lees ook: deel 1 (Agile strategie: zo krijgt u medewerkers mee) en deel 2 (Agile strategie: de randvoorwaarden).

 

 

 

Masterclass Agile werken PWnet en Nyenrode

Wilt u als HR-professional verder met agile werken aan de slag? Weten hoe u deze nieuwe manier van werken kunt doorvoeren in organisatie, cultuur, leiderschap en beloning? Tijdens de tweedaagse Masterclass Agile werken die PWnet in samenwerking met Nyenrode organiseert, krijgt u hiervoor alle inzichten, tools en praktijkcases aangereikt.

>> meer info/aanmelden

Reageer op dit artikel