artikel

Te veel informatie kan de werknemer niet aan

Organisatie & Strategie

Apps, telefoon, e-mail. Het moderne werken heeft een voordeel. We kunnen overal en altijd wanneer we willen werken. Nadeel: er is een overload aan informatie en ‘we staan altijd aan’. Bijna drie op de tien werknemers kunnen al die informatie niet verwerken.

Te veel informatie kan de werknemer niet aan

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018 blijkt dat 28 procent van alle werknemers op een werkdag zoveel informatie dat zij vaak of altijd moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. We hebben het over ruim 2,1 miljoen mensen in ons land.

En mensen die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever.

Hoogopgeleid

De informatieovervloed is bij hoogopgeleiden bijna drie keer zo hoog als bij laagopgeleiden. Ook nam dat aantal de afgelopen jaren bij die eerste groep aanzienlijk toe. Tussen mannen en vrouwen is er weinig verschil maar 25- tot 65-jarigen hebben er twee tot drie keer zo veel mee te maken als jongere of oudere werknemers.

Vooral managers hebben het moeilijk. Bijna de helft (46 procent) zegt tijdens een werkdag vaak of altijd zoveel informatie te krijgen dat dit nauwelijks nog te verwerken is. Van de managers in zorg, onderwijs en ICT zijn dat er zelfs bijna zes op de tien. Ook in andere ICT-beroepen, zoals databank- en netwerkspecialisten, hebben relatief veel werknemers moeite met alle informatie die op ze afkomt. Bij werknemers in dienstverlenende, agrarische en transportberoepen komt informatieovervloed relatief weinig voor.

Minder tevreden

Van de werknemers die vaak of altijd moeite hebben om alle informatie op het werk te verwerken, is een kleiner deel (66 procent) tevreden over hun arbeidsomstandigheden dan van degenen die aangeven dat hier nooit of soms sprake van is (75 procent). Ook heeft een groter deel de wens om een nieuwe werkgever te zoeken: 57 procent heeft het afgelopen jaar nagedacht over ander werk en 30 procent heeft daadwerkelijk iets ondernomen om een andere baan te vinden.

Bij werknemers die geen of weinig moeite hebben met de hoeveelheid informatie op het werk gold dit voor respectievelijk 44 en 24 procent.

Reageer op dit artikel