blog

Storytelling: Kwetsbare groepen flink aanjagen!

Organisatie & Strategie

Storytelling: Kwetsbare groepen flink aanjagen!

Er zijn van die goedbedoelde woorden die verkeerde beelden oproepen. Je vraagt je af wie zoiets bedenkt.

Na een aantal incidenten met verwarde personen op straat en Kamervragen daar over stellen de Ministerie Ard van der Steur (V&J), Edith Schippers (VWS) en de Voorzitter van de directie raad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in maart 2015 het Aanjaagteam Verwarde Personen in. In  de media treffen we de volgende koppen in de kranten aan: Kabinet en VNG installeren Aanjaagteam verwarde personen.

Als ik de opdracht van het Aanjaagteam Verwarde Personen nader bestudeer begrijp ik dat het om een advies aan kabinet en Gemeenten gaat. Een advies uitbrengen betekent hier dus de boel aanjagen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je op je CV het lidmaatschap van het Aanjaagteam Verwarde Personen gaat zetten, dat vraagt op zijn minst om uitleg.

In een beleidsdocument van de Gemeente Almere kom ik ook dat vreemde woord ‘aanjagen’ weer tegen. Het gaat nu niet om een team maar geld dat de boel moet aanjagen:

Artikel 6 Aanjaaggelden Onderwijs en Arbeidsmarkt Het college stelt middelen ter beschikking voor de uitvoering van de Aanjaaggelden Onderwijs en Arbeidsmarkt. Hierbij gaat het om subsidie aanvragen die betrekking hebben op de volgende actielijnen:
Actielijn 1: Werkgelegenheid voor kwetsbare groepen. Actielijn 2: Uitbreiden stageplaatsen MBO. Actielijn 3: Stimuleren en uitbreiden van innovatieve werk- en leermogelijkheden. Als ik het document verder bestudeer lees ik dat het college van B&W met het verstrekken van de Aanjaaggelden Onderwijs en Arbeidsmarkt (incidentele subsidies) er aan bij wil dragen dat het onderwijs in Almere en de arbeidsmarkt beter op elkaar zijn afgestemd. Aanjagen met geld betekent dus gewoon het beter op elkaar afstemmen van onderwijs en werkgelegenheid. Het zal toch niet waar zijn dat er een subsidie aanvraag formulier bij de Gemeenten beschikbaar is met als thema de Aanjaaggelden voor Kwetsbare Groepen.

Nog een derde voorbeeld trof ik onlangs aan. Het Kabinet stelde ook een aanjaagteam voor ouderen en kwetsbare groepen in. Uit een bericht van binnenlandse zaken haal ik onderstaande samenvatting:

Dit Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen (AJT) is medio 2014 door het Kabinet ingesteld om te helpen bij de vele veranderingen specifiek in de woonsituatie van ouderen en kwetsbaren. Het AJT is er niet voor individuele gevallen, maar om te bewerkstelligen dat alle betreffende organisaties de goede stappen zetten. Het AJT zal zoveel mogelijk aansluiten bij de structuren die al bestaan, lokaal en regionaal, voor de hervorming van de langdurige zorg. Nieuwe initiatieven worden door het AJT gestimuleerd.

Ik maak hier uit op dat aanjagen hier betekent organisaties helpen om goede stappen te zetten. Goede stappen stimuleren voor ouderen en andere kwetsbaren betekent hier dus aanjagen.

Opvallend bij deze en andere Aanjaag acties is dat het gaat om kwetsbare doelgroepen waarop kennelijk gejaagd moet worden.

Waarom passen de politici het begrip “jagen” steeds toe op kwetsbare mensen? Gaat het zoals bij wildbeheer, kwetsbare dieren eerst? Ik vermoed dat politici misschien bij deze woordkeuze hun bedoeling wel raken. Het moet snel, opschieten en jagen maar,…!

Beleidsmatig jagen op en aanjagen van kwetsbare groepen mensen roept bij mij in ieder geval verkeerde beelden op. Kwetsbare mensen zoals eenzame ouderen, verwarde mensen en chronisch verslaafden help je niet door te gaan jagen, maar door bij hun levens stil te staan en eerst maar eens contact mee te leggen.

Deze blogbijdrage is geschreven door Prof. dr. Gabriël Anthonio. Hij verzorgt de praktische en inspirerende masterclass Storytelling. Storytelling is een effectieve manier om te communiceren met medewerkers en hen mee te krijgen bij verandertrajecten.

Reageer op dit artikel