nieuws

Hrm in de hoofdrol

Organisatie & Strategie

Hrm in de hoofdrol

Mede dankzij de rol van hrm wisten de vijf overgebleven kandidaten voor de P&O Proffie zich goed staande te houden in turbulente tijden. Wat was hun strategie en tot welke resultaten leidde dit? NS, KLM, Imtech Infra, FrieslandCampina en Heinz Nederland vertellen waarom juist zij deze prestigieuze vakprijs voor excellent hr-beleid verdienen.

NEDERLANDSE SPOORWEGEN
AANTAL MEDEWERKERS: 26.000
P&O-STAF: 375, INCLUSIEF SALARISADMINISTRATIE

‘Ontluikende bedrijfstrots'
Martijn Scheen, hr-manager bij de Nederlandse Spoorwegen

Waarom?
‘NS opereert op het snijvlak van maatschappelijke, commerciële en politieke belangen en staat elke dag in de schijnwerpers. De positie van de vakbonden en de or is traditioneel sterk. Dankzij de rol van hrm zijn de arbeidsverhoudingen gemoderniseerd en is er arbeidsrust gekomen, waardoor NS heel positieve ontwikkelingen doormaakt.'

Hoe?
‘Hrm is een betere gesprekspartner geworden van zowel directie als or. We vragen medewerkers in een vroeg stadium mee te denken over oplossingen en doen daadwerkelijk wat met hun adviezen. We zijn bezig om medewerkers meer vrijheid te geven om bijvoorbeeld zelf hun rooster te bepalen. We hebben een aantal duidelijke p&o-programma's doorgevoerd ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en vakmanschap. Zo helpt voorlichting over een gezonde leefstijl om medewerkers langer fit te houden, en is er een stimulatorencentrum waar machinisten leren op verschillende baanvakken te rijden. En mede dankzij ons traineeprogramma zijn we een heel populaire werkgever geworden voor jonge hoger opgeleiden.'

Resultaat?
‘Grotere rust binnen de organisatie, want medewerkers voelen zich serieus genomen. Operationeel gaat het, los van de afgelopen winterperikelen, heel goed. Het bedrijf heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt en
is ook steeds actiever geworden op het gebied van horeca en vastgoed.
78 procent van onze klanten waardeerden vorig jaar de dienstverlening met een 7 of hoger. En medewerkers waarderen het werken bij NS met een 7,2. Er is sprake van een ontluikende bedrijfstrots: steeds meer medewerkers vinden het stoer om voor NS te werken.'

Indruk jury:
‘Volgens de or is het management sterk veranderd en toegankelijker geworden, en dat is mede een compliment voor hrm. Medewerkers voelen zich meer betrokken en maken gebruik van hun inspraakmogelijkheden. P&o'ers hebben meer tijd voor de lijn dankzij e-hrm, en dat waarderen de managers. Hrm heeft zijn beleid afgestemd op de organisatiestrategie en de jury zou graag nog meer concrete voorbeelden daarvan willen horen.'

KLM
AANTAL MEDEWERKERS: 30.000
P&O-STAF: 400, INCLUSIEF RECRUITMENT
EN ADMINISTRATIE

‘De familie bij elkaar gehouden'
Rob Regter, vice president HR Corporate & HR Services van luchtvaartonderneming KLM

Waarom?
‘De luchtvaartsector is hard getroffen door de economische crisis en we stonden voor de keus: veel mensen ontslaan of ze behouden door interne mobiliteit. We kozen voor het laatste. KLM heeft als speerpunt duurzame inzetbaarheid. Op een aantal plekken waren vacatures, terwijl op andere plaatsen mensen geen of weinig werk hadden. Die hebben we bij elkaar gebracht.'

Hoe?
‘Er kwam een externe aannamestop. Mensen die geen of weinig werk meer hadden, worden tijdelijk of vast herplaatst op andere functies. Op vrijwillige basis. We hebben functies geïdentificeerd, zoals secretaresse, waar altijd vacatures voor zijn. Hiervoor zijn medewerkers intern opgeleid en die zijn allemaal geplaatst. De algemeen directeur heeft in roadshows zijn vertrouwen in medewerkers uitgesproken en hen gestimuleerd om mobiel te worden. Door de steun van de vakbonden en de ondernemingsraad is het gelukt.'

Resultaat?
‘De familie is ondanks een grote kostenreductie bij elkaar gehouden. In totaal zijn vijfhonderd medewerkers van functie veranderd. Daarnaast zijn veel medewerkers via de eigen divisie herplaatst. Er is bovendien een enorme solidariteit gebleken. Vliegers gingen tijdelijk inspringen bij de grondafdeling, kantoorpersoneel assisteerde in de afhandeling. Ik heb zelf ook een paar avonden geserveerd in de loungeruimte. Die onderlinge loyaliteit is een geweldige boost voor de motivatie van medewerkers.'

Indruk jury:
‘KLM heeft een indrukwekkende prestatie geleverd en echt werk gemaakt van duurzame inzetbaarheid van personeel. Via een snuffelstage, opleiding en proeftijd hebben honderden medewerkers een nieuwe plek gevonden binnen de onderneming. De jury roemt de solidariteit onder de medewerkers en is nieuwsgierig naar de strategie van hrm voor de komende jaren.' ..

IMTECH INFRA
AANTAL MEDEWERKERS: 1775 IN DE BENELUX
P&O-STAF: 23, WAARVAN 5 IN BELGIË

‘Een breder perspectief'
Harry de Groot, hr-manager bij technisch dienstverlener Imtech Infra

Waarom?
‘In onze branche is het moeilijk om aan goed gekwalificeerd technisch personeel te komen. Daarom is het om meerdere redenen belangrijk dat ons personeel zich kan ontwikkelen binnen de organisatie. Een paar jaar geleden gaven medewerkers aan dat ze niet zo tevreden waren over hun loopbaanperspectief. Dankzij het nieuwe loopbaankompas is dat nu helemaal anders. Andere brancheverenigingen willen nu ook zo'n instrument. Daarnaast is de strategische rol van hrm gegroeid.'

Hoe?
‘Medewerkers dachten altijd dat hun carrièremogelijkheden alleen binnen hun eigen functiekolom lagen. Het nieuwe loopbaankompas benoemt bij alle functies de vaktechnische en persoonlijke competenties en geeft verschillende loopbaanpaden aan: de voor de hand liggende routes, maar ook de verrassende paden. Dit biedt een breder perspectief. Onze vacaturekrant wijst iedereen op nieuw vrijgekomen functies. Via een online assessment weten medewerkers beter wat ze willen en kunnen, en daar profiteert ook de organisatie van.'

Resultaat?
‘Dankzij het loopbaankompas is onze uitstroom substantieel gedaald. Medewerkers zijn tevreden over hun doorgroeimogelijkheden. Enerzijds weten we zo de goede mensen aan ons te binden. Anderzijds realiseren sommigen zich dat ze niet op de goede plek zitten en gaan op zoek naar iets anders. Sinds drie jaar zit hrm in het directieteam, hierdoor zijn we een echte businesspartner geworden en is de organisatiestrategie ons vertrekpunt. We kunnen met onze instrumenten nog beter bijdragen aan het succes van de onderneming.'

Indruk jury:
‘Imtech Infra heeft een cultuurverandering ingezet die in korte tijd veel heeft opgeleverd. Hrm heeft een duidelijke positie in de directie en het hr-beleid is geïntegreerd in de organisatiestrategie. De or is enthousiast over de nieuwe openheid en transparantie. Wat de jury betreft, mag de inzet van hrm nog meer gekoppeld worden aan de resultaten van het bedrijf.'

FRIESLANDCAMPINA
AANTAL MEDEWERKERS IN NEDERLAND: 6500
P&O-STAF: 85 MEDEWERKERS, WAARVAN
20 ADMINISTRATIEF

‘Fusie tussen aartsrivalen'
Jeroen Elfers, director hr Nederland bij zuivelmultinational FrieslandCampina

Waarom?
‘Twee jaar geleden zijn Friesland Foods en Campina, van oudsher aartsrivalen, succesvol gefuseerd. Hrm speelt hierin een belangrijke rol. De fusie bracht een enorm aantal integratietrajecten met zich mee. Zo zijn meer dan tweeduizend managers benoemd en nieuwe belonings- en beoordelingssystemen geïmplementeerd. Dat heeft veel gevolgen voor de medewerkers en de organisatie. Wij hebben een sociaal plan gemaakt en mensen snel zekerheid gegeven.'

Hoe?
‘Hrm heeft in een zo vroeg mogelijk stadium de leiding gekregen in belangrijke personeelstrajecten, zodat we niet achter de feiten aanliepen. We hebben objectiviteit ingebouwd door een externe assessor te betrekken bij benoemingsprocessen. Er zijn diverse integratietrajecten geïnitieerd om één nieuwe gemeenschappelijke identiteit te stimuleren. Honderden medewerkers hebben bijvoorbeeld in iglotentjes op de hei gebivakkeerd om samen vorm te geven aan de nieuwe wijze van samenwerken. Het nieuwe, melkwitte hoofdkantoor staat op een nieuwe locatie in Amersfoort, als symbool van de nieuwe start.'

Resultaat?
‘We hebben een snelle integratie teweeggebracht en wereldwijd een nieuw beloningsmodel geïmplementeerd. In twee jaar tijd zijn er grote stappen gemaakt. Af en toe kraakt en piept het nog, en nu moeten we zorgen dat alle hr-processen vlekkeloos verlopen en de veranderingen goed ingebed zijn in onze nieuwe organisatie.'

Indruk jury:
‘De jury roemt de zeer proactieve en strategische rol van hrm in het fusieproces. Hrm heeft onorthodoxe middelen ingezet om het nieuwe merk onder de aandacht te brengen, variërend van flashmobs tot guerrillatechnieken om nieuwe medewerkers te werven. De jury is benieuwd naar de resultaten op de lange termijn.'

HEINZ NEDERLAND
AANTAL MEDEWERKERS: 1300
P&O-STAF: 16 FTE, 22 MEDEWERKERS

‘Medewerkers zijn interne klanten'
Nathalie Slechte, hr-manager bij voedingsbedrijf Heinz

Waarom?
‘Twee jaar geleden hebben we een nieuw hr-beleid ingevoerd. Uit medewerkersonderzoeken bleek dat hrm aan zichtbaarheid kon winnen. Hrm bood wel veel faciliteiten, zoals opleidingstrajecten, maar medewerkers hadden behoefte aan een goed overzicht. Daarnaast wilden we ook onze arbeidsmarktcommunicatie verbeteren.'

Hoe?
‘We beschouwen medewerkers als interne klanten. De nieuwe Heinz Academy bundelt alle opleidingsfaciliteiten, zodat duidelijk zichtbaar is wat er mogelijk is. Iedere medewerker heeft een individueel ontwikkelingsplan. Er is ook een wellness-programma, dat medewerkers stimuleert om gezonder te leven. Zo kunnen ze gebruikmaken van antistresstrainingen, sportfaciliteiten en gezond voedsel in de kantine. Via onderzoeken als Great Place to Work kunnen medewerkers zelf aangeven wat er nog beter kan. Voor de buitenwereld hebben we Are you Heinz enough? gelanceerd, een nieuwe arbeidsmarktcampagne die toptalent moet prikkelen.'

Resultaat?
‘Voorheen beoordeelden de medewerkers hun ontwikkelingsmogelijkheden met een 5,5. Nu is dat gemiddeld een 7,5. Het personeel maakt goed gebruik van alle extra faciliteiten. Ook onze arbeidsmarktpositie is verbeterd. We krijgen meer reacties op vacatures en kunnen veel functies zelf invullen. Hierdoor zijn onze wervingskosten flink omlaaggegaan.'

Indruk jury:
‘Medewerkers ervaren veel vrijheid en zelfstandigheid op de werkvloer, en waarderen dat. De rol van hrm is aanzienlijk gegroeid de laatste drie jaar. Er is een goede interne communicatie en hrm biedt meer dan alleen opleidingsmogelijkheden. De hr-strategie is voor het eerst gekoppeld aan de organisatiestrategie, en heeft hierdoor heldere doelstellingen voor de komende jaren. De vraag is hoe deze nieuwe aanpak verder zal uitwerken in de praktijk.'

kader
P&O Proffie
Op 7 oktober wordt de winnaar bekend van de P&O Proffie, dé vakprijs voor excellent hr-beleid in Nederland die voor en door hr-professionals wordt georganiseerd. 15 september heeft de jury vijf genomineerden geselecteerd die binnen de context waarin zij opereren de meest aansprekende en structurele resultaten met hun hr-beleid hebben geboekt.
Initiatiefnemers van de prijs, die sinds 2004 wordt uitgereikt, zijn Berenschot, Tempo-Team, IntermediairPW en NVP. Winnaar vorig jaar was KPN. De HR-Innovatieprijs voor vernieuwende en verfrissende hr-initiatieven ging naar Microsoft.
Meer info en aanmelden voor de (gratis) uitreikingsbijeenkomst op donderdag 7 oktober in Het koetshuis van Kasteel Amerongen: proffie.nl

Reageer op dit artikel