nieuws

Ondernemers ontslaan geen werknemers

Organisatie & Strategie

Ondernemers ontslaan geen werknemers

Hoewel ondernemers niet positief zijn over de economische situatie, het overgrote deel is niet van plan fte's te schrappen.

Ondernemers in Nederland zien een verslechtering van de economie en verwachten minder goede resultaten voor het eigen bedrijf, zo blijkt uit het ING OndernemersBericht van oktober.

Van de ondervraagde ondernemers meent de helft (49%) dat het ondernemersklimaat in de laatste 12 maanden is verslechterd. Dat is veel meer dan afgelopen maart, toen 28% dat vond.

Verslechteren
Bijna de helft (47%) houdt rekening met een verslechtering van het ondernemersklimaat in het komend jaar. Dit zal zijn weerslag hebben op de bedrijfsresultaten. Precies een kwart verwacht dat de financiële situatie van het bedrijf zal verslechteren.

Hoewel ze dus verwachten dat het geen goed ondernemersjaar wordt, zijn slechts weinigen van plan daaruit conclusies te trekken die hun personeelsleden zal raken. Slechts 6% denkt namelijk over twee jaar minder personeel te hebben.

Opleiden
De ondernemers zijn tevreden over de snelheid waarmee ze hun personeel hebben aangenomen. Negen op de tien zou bij een nieuwe start niet sneller medewerkers aantrekken. Over het opleiden van personeel lopen de meningen uiteen: een kwart zou meer investeren in opleidingen en trainingen van medewerkers, driekwart is het daar niet mee eens.

Bekijk het ING OndernemersBericht

Reageer op dit artikel