nieuws

Zo meet HR toegevoegde waarde

Organisatie & Strategie

Zo meet HR toegevoegde waarde

Organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van de waarde die hun medewerkers leveren, wie moet dit meten?

Organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van de waarde die hun medewerkers leveren, maar het is vaak lastig om het menselijk kapitaal te meten. Hoe meet je deze waarde die vooral kwalitatief is en hoe verbeter je de kwaliteit van de medewerkers zodat je als HR-professional een strategische bijdrage aan het business resultaat kunt leveren?

Waarde voor de organisatie

Vroeger werd de waarde van een organisatie vooral bepaald door de materiële activa als grond, gebouwen of voorraden. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op immateriële activa en dan vooral op de waarde van het menselijk kapitaal als onderdeel daarvan. Helaas is het lastig om de waarde van het menselijk kapitaal te meten. Mensen moeten op de juiste wijze worden aangestuurd. Er moet aandacht zijn voor het werkklimaat en voor goede fysieke werkomstandigheden. Werknemers moeten hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Klanten moeten bereid zijn voor deze diensten en producten te betalen. Pas dan heeft het menselijk kapitaal waarde voor de organisatie.

De meeste HR-data die worden verzameld, hebben vooral betrekking op administratieve processen en dienen niet als ondersteuning voor het nemen van managementbeslissingen op strategisch niveau. Daarnaast beschikken de meeste hr-professionals niet over analytische competenties. Er moet dus iets veranderen in het soort hr-data die worden verzameld en het gebruik ervan in het hr-meetsysteem. Door zo’n meetsysteem in te voeren, worden de effecten van menselijk kapitaal zichtbaar.

HR-controller

Een gerichte aanpak is hierbij noodzakelijk en daar hoort een bewustwordingsproces bij. Het invoeren van een HR-controllersfunctie, die zich hiermee bezighoudt, kan hier vorm aan geven. HR moet dan natuurlijk wel oppassen dat het HR-vakgebied niet gedegradeerd wordt tot een optelsom van getallen en dat de ‘menselijke maat’ uit het oog wordt verloren. De grootste uitdaging voor HRM lijkt daarom het vinden van de juiste balans tussen cijfers en mensen.
Lees verder over gebruik van cijfers: 3 verstopte HR-tips voor Big Data

TIP: Meer weten over hr-controlling? Download de whitepaper, met onder andere een checklist over de kwaliteit van human capital.

Reageer op dit artikel