nieuws

Crisis leidt tot meer innovatie

Organisatie & Strategie

Crisis leidt tot meer innovatie

Is een economische crisis slecht voor innovatie? Helemaal niet. De crisis heeft vernieuwing juist versneld. Gemeenten zetten bijvoorbeeld in op efficiencyverbetering.

Werkgevers zetten dit en afgelopen jaar flink in op vernieuwing en innovatie. Ruim 80% van de organisaties in Nederland heeft het afgelopen jaar vernieuwingen doorgevoerd of doet dat dit jaar. De inzet van de vernieuwing is vooral een grotere efficiency, een klein deel houdt verband met product- of marktontwikkeling. Een kwart van de bedrijven zegt te moeten vernieuwen om überhaupt te blijven bestaan. Opvallend is dat innovatie bij gemeenten bestaat uit efficiencyverbetering: maar liefst 54% van de gemeenten heeft efficiencyverbeteringen doorgevoerd. Dit blijkt uit de wendbaarheidsmonitor van Yacht.

Lees ook: werkgever gebruikt innovatiekracht te weinig

De marktsituatie leidt ertoe dat er meer aandacht is voor innovatie en om de vernieuwingen ook daadwerkelijk door te voeren. Innovatie die gericht is op procesverbetering en efficiency of extern op product-marktontwikkeling. We zien dat met name bij de overheid de vernieuwingen gericht zijn op meer efficiency. Dit is een logisch gevolg van de bij de overheid veranderende wet- en regelgeving: men moet steeds meer met minder. Veranderingen bij de zorg worden juist met name geïnspireerd door de marktwerking. Dit dwingt tot nieuwe producten en diensten.

Lokale overheid kijkt naar efficiencyverbetering

Kijken we naar de lokale overheid en innovatie dan geeft 54% aan bezig te zijn met het doorvoeren van efficiencyverbeteringen ingegeven door de economische recessie (24%) en door wet- en regelgeving (25%). Dick Koopman, directeur bij Yacht: “We zien dat lokale overheden met name hun financiën op orde willen hebben. Budgetbewaking bij projecten staat bij gemeenten hoog op de agenda: 67% bewaakt het budget continu. Om nog efficiënter te kunnen werken zouden lokale overheden er goed aan doen om ook de andere aspecten van projecten beter te bewaken.

Zo weet 56% niet wat de voortgang van projecten is; zo’n 25% weet zelfs helemaal niet wat de status is van een project. Tel daar bij op dat 47% niet weet wat het financiële risico is als een project de deadline overschrijdt. Hier kunnen lokale overheden nog een flinke winst boeken. Met alle projecten die hen nog te wachten staan, als gevolg van overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten, zouden ze er goed aan doen aan alle aspecten van projecten aandacht te geven. En dat dat loont zien we aan bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam. Deze gemeente wist, door efficiencyverbeteringen, 23 miljoen euro over te houden in 2013.

TIP
__________________________________________________________________________________________________________________________

CURSUS – Is uw personeel al klaar voor een nieuwe innovatieve cultuur?
Bezoek
 de praktijkdag Strategische personeelsplanning – In 5 stappen naar een succesvol plan van aanpak op maat

__________________________________________________________________________________________________________________________

WHITEPAPER – Monitoren van sociale innovatie: slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren
__________________________________________________________________________________________________________________________

Reageer op dit artikel