nieuws

Zet manager in het team

Organisatie & Strategie

Zet manager in het team

Verbetertrajecten zijn succesvoller als managers en medewerkers elkaar beter leren begrijpen.

Volgens docent en onderzoeker Jos Pieterse zijn verandertrajecten vaak niet succesvol. Pogingen om vernieuwingen, besparingen en verbeteringen te realiseren vallen vaak duurder uit dan verwacht. Bovendien zouden de resultaten achterblijven.

Pieterse onderzocht de verschillen in taalgebruik en cultuur van servicemonteurs, managers en consultants die samen in een veranderingsproces zitten. Ook bekeek hij hoe deze verschillen het resultaat van de veranderingen beïnvloeden.

Manager ziet hoofdlijnen, medewerker wil details

Volgens Pieterse hebben de verschillen in taal en cultuur grote invloed op het verloop en succes van het veranderingsproces. Managers hebben geleerd zich te richten op het behoud van overzicht en controle. Zij spreken daarom op hoofdlijnen en in abstracte termen over verbeteringen in de organisatie. Servicemonteurs zijn echter opgeleid in het realiseren van concrete oplossingen en hebben daarom behoefte aan achtergrond en detail.

Zo is een term als ‘klantvriendelijker werken’ voor hen te globaal. In verandertrajecten vragen deze medewerkers dus soms uitgebreid naar het hoe en waarom van een verandering. Managers kunnen dit vaak niet goed plaatsen en zien de vragen als weerstand tegen de verandering.

Verschillende functies samen in een team

Werkgevers doen er daarom goed aan managers en medewerkers vaker met elkaar te laten samenwerken. Op de werkvloer, maar ook op informele manieren. Daarnaast zouden werkgevers vaker collega’s met verschillende functies samen in een team moeten zetten.

Ook voor opleiders is een rol weggelegd, aldus Pieterse: zij zouden studenten moeten bijbrengen hoe zij zich kunnen verplaatsen in professionals uit andere beroepsgroepen.

_________________________________________________________________________________________

Tip: studiedag

Over de rooie: over emoties bij veranderingen en verlies op het werk. Klik hier voor meer informatie.

_________________________________________________________________________________________

Reageer op dit artikel