nieuws

‘HR moet eens goed gaan nadenken’

Organisatie & Strategie

Vakmanschap en autonomie van medewerkers zijn volgens ‘organisatieactivist’ Jaap Peters, voorvechter van het Rijnlands Organiseren, terrein aan het winnen. Managers zijn er vooral om deze groep te dienen. “HR moet aan de bak.”

Bedrijven moeten anders organiseren, zegt Jaap Peters in in het interview in PW De Gids nr. 6. “Ik heb het dan niet over een fenomeen als Het Nieuwe Werken, maar over het centraal stellen van de werkgemeenschap. In vrijwel alle managementboeken staat optimalisatie van de organisatie centraal. Dat is best vreemd gezien het feit dat organisaties altijd roepen dat ze de klant, burger, leerling of patiënt centraal willen stellen.”
Organisaties kunnen volgens hem helemaal niet organiseren. “Want daar waar het echte werk gebeurt, is onderin de hark. En die ‘tandjes’ zijn van elkaar gescheiden. Deze structuur belemmert de samenwerking en hierdoor hoor je medewerkers zeggen: ‘Sorry, dat is mijn afdeling niet’. Bovendien ligt de focus op dat wat zich bovenin de hark plaatsvindt: het management, de plannen, de targets, de winst. De daadwerkelijk uitvoering op de werkvloer krijgt veel minder aandacht.”

>Uitvoerend medewerker

Wat moet er dan gebeuren? Bedrijven moeten volgens hem de structuur van de organisatie ondergeschikt maken aan het werk en de realiteit. “Dat wil zeggen: minder focus op plannen en organiseren vanaf een afstand, en meer inspelen op wat medewerkers en klanten in het hier en nu willen en nodig hebben. De organisatie moet in handen zijn van de uitvoerend medewerker of vakman zelf, uiteraard binnen de grenzen van de collectieve ambitie. De menselijke maat zit hem in het dienen van de werkgemeenschap en niet in cijfers, targets en processen.”

Gelukkig is er sinds 2008 wel wat veranderd, stelt hij. “De afgelopen jaren is er bezuinigd en werd er gesneden in managementlagen en stafdiensten waardoor de vakman zijn werk weer kon gaan doen. Daarnaast zien we dat de jongere generaties minder waarde hechten aan materie dan de oudere generaties. Zelfontplooiing en authenticiteit zijn de afgelopen jaren belangrijke waarden geworden voor medewerkers. Ze laten zich ook bij voorkeur niet meer vangen in competentieprofielen.”

Toekomst HR

Wat betekent dit alles voor HR? “Stafdiensten zoals HR in met name grote organisaties moeten er ontzettend voor waken dat ze hun rol nog wel adequaat invullen. Stafdiensten zijn in de praktijk vaak een verlengstuk van planningen en visies van organisaties en niet een partij die de mensen in de werkgemeenschap daadwerkelijk ondersteunt. Met de beste bedoelingen lopen ze hierdoor de mensen die het werk doen nogal eens voor de voeten. Uiteindelijk wil elk bedrijf gepassioneerde medewerkers die het gevoel hebben met iets moois of zinvols bezig te zijn. Dat motiveert. Dat betekent dat bedrijven hun medewerkers moeten behandelen als mensen in plaats van als human resources voor de organisatie. De missies van bedrijven strookt echter niet altijd met de collectieve ambitie van de mensen in de organisatie. Het aantal managers zal dan ook afnemen en hun taken zullen niet langer bestaan uit managen en delegeren, maar uit het ondersteunen en faciliteren van de vakman in de frontlinie. Ze worden dienend leiders in plaats van dat ze medewerkers vertellen wat te doen.”

Over de toekomst van HR is Peters duidelijk. “De tecchnologie draagt bij aan de democratisering van de vakman. De beschikbaarheid van informatie overal en altijd maakt bijvoorbeeld dat medewerkers onafhankelijker dan ooit zijn van hun managers. Aan HR de uitdaging om hierin een leidende rol te spelen en medewerkers hierbij te faciliteren. Zij moeten zichzelf bovendien kritisch in de spiegel durven aankijken en de vraag stellen of al die HR-tools die zij de afgelopen decennia hebben ontwikkeld nu vooral goed zijn geweest voor de medewerkers, of voor de professionalisering van hun eigen beroepsgroep. HR moet kortom aan de bak en nadenken over hun eigen transitie in deze nieuwe wereld waar vakmensen weer de hoofdrol spelen en managers en stafdiensten weer dienend zijn.”

Lees het complete interview met Jaap Peters in PW de Gids nr. 6.

Tip: Jaap Peters spreekt op 17 juni op het congres ‘Voorbij Duurzame Inzetbaarheid’ over het voorkomen van intensieve menshouderijen. Kijk voor het programma op Overdi.nl.

Reageer op dit artikel