nieuws

Met welk simpel woordje motiveert u personeel?

Organisatie & Strategie

Met welk simpel woordje motiveert u personeel?

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat leidinggevenden hun medewerkers al kunnen motiveren met één enkel simpel woordje. Welk woord is dat?

De mens is een sociaal wezen. We zijn van nature geprogrammeerd ons zich met elkaar te verbinden en samen te werken. Uit Amerikaans onderzoek blijkt al een tijd dat het gevoel van samenwerken  een voorspeller is van betere motiviatie, specifiek intrinsieke motivatie. Daarentegen laat ander onderzoek zien dat de prestatie en betrokkenheid van medewerkers afnemen zodra medewerkers gevaren in verwantschap op de werkvloer ervaren.

Theoretisch gezien zou de werkvloer dus uit elkaar moeten klappen van verwantschap, samenwerking en teamgevoel, schrijft Amerikaans onderzoekster Heidi Grant Halvorson van de Columbia University Business School op Harvard Business Review. Maar terwijl we werken in teams met teamdoelstellingen en afgerekend worden op teamprestaties, werkt ironisch genoeg bijna niemand letterlijk ‘samen’. Halvorson noemt een voorbeeld uit haar eigen praktijk: ‘Samen met mijn team werkt ik aan hetzelfde onderzoek, maar ik heb nog nooit data geanalyseerd met een collega naast me of een testpersoon met z’n tweeën door een experiment geloodst.’ Teams zijn een grote potentiële bron van verwantschap en verbinding op de werkvloer, maar tegelijkertijd is teamwork ontzettend eenzaam.

Lees ook: 7 valkuilen voor samenwerken in projecten

Gevoel van samenwerken

Volgens Halvorson moeten werknemers dus het gevoel krijgen dat ze samenwerken, al doen ze dat technisch gezien niet. Nieuw onderzoek van Stanford University draagt hiervoor een goede oplossing aan: simpelweg het woord ‘samen’ gebruiken. In de studie werden deelnemers eerst in kleine groepjes verzameld, voordat ze gescheiden werden en individueel een ingewikkelde puzzel moesten oplossen. Een deel van de groep – de ‘psychologisch samen’-groep – werd verteld dat ze samen aan de taak zouden werken, ook al werkten ze in gescheiden kamers. Ook werd deze deelnemers verteld dat ze een tip zouden krijgen van hun teamgenoot om de puzzel te helpen oplossen. Bij de ‘psychologisch alleen’-groep werd het woord ‘samen’ niet gebruikt en kregen zij de tip van de onderzoekers zelf. Het enige verschil tussen de groepen was dus wat het gevoel van ‘samen’ teweeg kon brengen.

De resultaten waren aanzienlijk: de ‘psychologisch samen’-groep werkte tot 48 procent langer door, losten meer problemen op, en kon zich beter herinneren wat ze hadden gezien. Ze gaven ook aan minder vermoeid te zijn.  Het oplossen van de puzzel gaven ze bovendien aan interessanter te vinden omdat ze het samen deden. Het woord ‘samen’ wakkerde de intrinsieke motivatie meer aan, in plaats van extrinsieke motivatie, waarin het meer gaat om de verplichting tegenover het team.

‘Samen’ is een beloning

Het woord ‘samen’ lijkt te dienen als een soort beloning voor de verwantschap, meent Halvorson. ‘Het geeft aan dat medewerkers ergens bij horen, dat ze verbonden zijn en dat ze erop kunnen vertrouwen dat de personen waarmee ze werken naar hetzelfde doel toewerken als zij zelf.’

Leidinggevenden zouden dit woord dus een stuk meer moeten gaan gebruiken, betoogt Halvorson. Sterker nog: ‘Laat geen communicatiegelegenheid voorbij gaan waarin je het woord kunt gebruiken’, zegt ze. ‘Laat “samen” een constante reminder zijn voor je medewerkers dat ze niet alleen zijn. Zo help je ze zichzelf tot maximale prestaties te motiveren.’

TIP: Welke factoren zorgen bij medewerkers voor motivatie? En welke voor demotivatie? Lees meer in het boek Motivatie in organisaties.

Reageer op dit artikel