nieuws

Moet flexibel werken in wet gevangen worden?

Organisatie & Strategie

Moet flexibel werken in wet gevangen worden?

Er bestaat (nog) geen wettelijke regeling voor thuiswerken. Zou zo’n regeling het makkelijker maken om Het Nieuwe Werken in te voeren?

Thuiswerken is voorlopig niet wettelijk geregeld. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft niets over flexibel werken vastgelegd en het wetsvoorstel Flexibel werken van GroenLinks en CDA werd niet meegenomen in de nieuwe wet. “Er is weliswaar aandacht in de nieuwe wet voor flexibele vormen van werken, maar dan gaat het puur om flexibel in de zin van de arbeidsovereenkomst, bepaalde tijd versus onbepaalde tijd. Het voorstel over het zelf uren indelen en thuiswerken is nog lang niet zo ver”, concludeerde jurist arbeidsrecht Joost Buur van KZO Advocaten.

Behoefte aan wettelijke regeling?
Uit een poll van het platform Overhetnieuwewerken.nl blijkt dat de meerderheid van de bezoekers dan ook geen behoefte heeft aan het wettelijk regelen van flexibel werken.  Slechts 28 procent was het eens dat een wet HNW wat makkelijker zou maken binnen de eigen organisatie. 72 procent stemde tegen op deze stelling die op de site stond.

Het platform vroeg de bezoekers ook waarom ze voor of tegen een wettelijke regeling waren. Zo’n wet kan veroorzaken dat er juist meer weerstand ontstaat en ook dat het inflexibeler wordt, stelt M. Blom. “Het nieuwe werken wordt immers door iedereen anders ingevuld.” Is een belangrijk kenmerk van HNW niet taakvolwassenheid?, vraagt P. Klein Tuente zich af. “Laten we het zelf regelen, er zijn al teveel regels.” Een gedetailleerde wet zou volgens Sjaak Stibbing “het benutten van de eigen verantwoordelijkheid of situatie die essentieel is voor HNW alleen maar frustreren.”

TIP: Hoe implementeert u Het Nieuwe Werken op een manier die bij uw organisatie past? Bezoek de Masterclass Over Het Nieuwe Werken op 30 oktober.

Afspraken maken
En wat zou zo’n wet dan precies moeten regelen, vraagt Arthur Tutein Nolthenius zich af. “Tussen hoe laat en hoe laat je wel/niet mag werken? Of je wel/niet je mobiele communicatiemiddelen moet beantwoorden als je niet op kantoor bent? Wanneer je flexdag is en of je een flexplek moet kunnen reserveren? En hoe lang je achter een bureau mag zitten, waarna je moet gaan staand werken? Het is een kwestie van afspraken tussen werkgever en werknemer en geen overheidstaak.” Wat betreft het nakomen van die afspraken rondom Het Nieuwe Werken blijkt uit recent onderzoek overigens dat werkgever en werknemer steeds meer vertrouwen hebben in elkaar.

Arsenaal aan ambtenaren
Volgens Ary Velstra is het logistiek gewoon niet handig. “Een wet zou algemeen geldend zijn terwijl er heel veel organisaties en banen c.q. opdracht zijn waar thuiswerken gewoon niet gaat. Kortom er zouden tientallen zo niet honderden uitzonderingen moeten worden beschreven. En die moeten dan weer worden gehandhaafd door een enorm ambtenaren arsenaal.”

Wet op hoofdlijnen
Toch zijn er ook voorstanders. Het nadeel van het ontbreken van wettelijke regels is volgens H. Monfils “dat er nu zeer uiteenlopende interpretaties van rechten en plichten bestaan.” R.J.A. Verberne is het met Monfils eens. “Maar een kaderwet met hoofdlijnen en basale rechten en plichten volstaat. Laat vertegenwoordigers van werkgevers, vakbonden en ZZP-ers daar concreet uitwerking aangeven in de vorm van aanbevelingen.”

Het regelen van HNW in een Wet maakt het rigide terwijl het ‘ proces’ dat het tot een succes maakt juist fluide is, stelt Patrick van Engers. “Een basis wetgeving zoals de WOR zou mogelijk een handvat en wettelijk kader scheppen. Definieer wat HNW in de basis inhoudt en zorg dat het management het creatieve in het proces stimuleert en faciliteert in plaats van het proces regeert.”

Lees nieuws over Het Nieuwe Werken op het platform Overhetnieuwewerken.nl

 

 

Reageer op dit artikel