nieuws

Stelt HR de goede vragen?

Organisatie & Strategie

Stelt HR de goede vragen?

Hoe meet je het effect van HR-activiteiten op het gedrag van de medewerkers? Een pleidooi voor een standaardvragenlijst.

Hoe pakken HR-activiteiten uit op de tevredenheid en bevlogenheid van medewerkers? Op deze vraag zou elke HR-professional wel haarfijn het antwoord willen weten. Is er meer behoefte aan trainingsmogelijkheden? Moeten de arbeidsvoorwaarden verbeteren? Via vragenlijsten voor medewerkers en managers probeert HR hier achter te komen. Maar volgens Susanne Beijer, die woensdag 17 december promoveert aan de Tilburg University, moet HR veel meer aandacht aan de vragenlijsten zelf besteden.

Wat wil HR weten?

Volgens Beijer investeren bedrijven veel in HR-analytics, maar is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het meten van het effect van HR-activiteiten. “De vragenlijsten bevatten in de praktijk veelal verschillende soorten vragen: feitelijk versus evaluatief. Maar die verschillende vragen geven geen eenduidig beeld van het effect van HR-activiteiten op de uitkomsten. Je kunt bijvoorbeeld feitelijk vragen of er functioneringsgesprekken gevoerd zijn. Of je vraagt of de functioneringsgesprekken constructief waren. Dat is een evaluatieve vraag. Beide vragen leveren totaal andere inzichten op. Het is dus heel belangrijk dat je vooraf goed bepaalt, wat je met het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek te weten wilt komen. Wil je bijvoorbeeld weten of de lijnmanagers doen wat je als organisatie hebt afgesproken of wil je weten hoe je de bevlogenheid op de werkvloer kan verhogen? Op dat vlak gaat het nogal eens mis”, aldus Beijer.

Meer onderzoek

Verder maakt het volgens haar verschil wie de vragen beantwoorden: de managers of de medewerkers. “Je kunt eigenlijk concluderen dat het uitmaakt wát je vraag en aan wie je het vraagt. De vragenlijsten zullen verder ontwikkeld en gestandaardiseerd moeten worden. Alleen zo kunnen we waardevolle kennis vergaren over het effect van HR-activiteiten”, besluit Beijer die pleit voor meer onderzoek.

Reageer op dit artikel