nieuws

Zorg organiseert zorg anders

Organisatie & Strategie

Zorg organiseert zorg anders

Steeds vaker organiseren zorgbedrijven de zorg anders. Maatwerk en tijdelijke teams zijn ‘in’. Efficiency en marktwerking is ‘uit’.

‘Sneller’ en ‘meer’ is op z’n retour in de zorg. Dit staat in het vandaag verschenen trendrapport ‘De zorg ontregelt’ van advies- en onderzoeksbureau FWG. Volgens de onderzoekers gaan zorgprofessionals terug naar de essentie en organiseren ze de zorg anders met elkaar. “Efficiency en marktwerking maken plaats voor maatwerk en tijdelijke teams.” 

Zorg anders organiseren

De zesde editie van het FWG Trendrapport beschrijft de kritiek op het systeem van marktwerking in de zorg. Het systeem zou leiden “tot versnippering en concurrentie in plaats van samenwerking”. “De tegenbeweging bestaat uit diverse inspanningen om de zorg anders te organiseren. Vernieuwingsdrang is zichtbaar bij alle partijen in de zorg: de patiënt en burger, zorgorganisaties, zorgprofessionals, gemeenten, zorgverzekeraars. Wat opvalt, is dat juist partijen van buiten de zorg de veranderingen in de zorg versnellen, denk aan Apple dat onlangs zelfmeetapparaat Apple Watch op de markt bracht”, zo meldt het rapport.

Die vernieuwingsdrang komt tot uiting in vier bewegingen in de zorg, zo staat in het rapport. “De opkomst van betaald gezelschap voor ouderen, de hausse aan datagenererende zorgtechnologie en software die beter diagnosticeert dan de arts, het echt cliëntgericht organiseren en de focus op de menselijke maat.” Volgens de onderzoekers is er behoefte aan een nieuw systeem en worden traditionele manieren van organiseren omvergegooid. “De nieuwe functie ‘medewerker van het gewone leven’ staat symbool voor de trend dat het gewone leven uitgangspunt wordt bij het organiseren van zorg.”

Schoolvoorbeeld Buurtzorg

Schoolvoorbeeld van de nieuwe manier van organiseren in de zorg is wellicht Stichting Buurtzorg, die ook dit jaar weer als beste uit de bus kwam uit het Beste Werkgeversonderzoek van medewerkersonderzoekbureau Effectory en carrièreplatform Intermediair. Aan het onderzoek deden 347 werkgevers en ruim 201.000 medewerkers mee. Het concept met kleine, zelfsturende teams van maximaal twaalf medewerkers blijkt bij thuiszorgorganisatie Stichting Buurtzorg nog steeds goed te werken. Ook Viva! Zorggroep, actief in Noord-Holland, kondigde onlangs aan voor de thuiszorg over te gaan op zelfsturende teams. In de zorgwooncentra wordt ook steeds vaker overgestapt op zelfsturende teams.

Reageer op dit artikel