nieuws

Best practice: innovatie door rollen

Organisatie & Strategie

ALD Automotive deelde haar werknemers in in rollen als ‘verbeteraar’ en ‘vernieuwer’. Resultaat: meer innovatie.

Best practice: innovatie door rollen

Waar kleine organisaties vaak flexibel genoeg zijn om snel in te kunnen spelen op verandering, moeten (middel)grote organisaties die wendbaarheid meestal bewust organiseren. Werken met rollen in plaats van functies kan daarvoor een manier zijn.

Bij het werken in rollen of ‘generieke functies’ worden taakomschrijvingen abstracter en minder vastomlijnd. Dat geeft medewerkers ruimte om meer projectmatig en zelfsturend te werken. Bonuspuntjes: dat werken in rollen in plaats van functies maakt ook performancemanagement makkelijker en zet talenten beter op hun plek. Dat laat de best practise bij leasemaatschappij ALD Automotive zien. Dennis Eversdijk, senior consultant performance management bij adviesbureau Berenschot, schetst de case.

‘Volgers en aanjagers’

Het werken in rollen ontstaat uiteraard vanuit een bepaalde behoefte. Bij ALD Automotive was dat de behoefte om te innoveren. De leasemaatschappij opereert in een sector met sterke concurrentie en kleine marges: iedere extra procent marktaandeel wordt veroorzaakt door innovatie en vernieuwing. Voorlopen op de concurrentie is van levensbelang en het motto van ALD Automotive is daarom ook ‘verandering is de norm’.

Om dit motto te realiseren introduceerde het bedrijf – naast het functiehuis – een aantal rollen die medewerkers vervullen in veranderprocessen. Zo zijn er zijn medewerkers die goed zijn het bestaande te verbeteren (‘verbeteraars’) en mensen die innoveren en vernieuwen (‘vernieuwers’). Daarnaast maakt ALD Automotive het onderscheid tussen ‘volgers’ en ‘aanjagers’. Deze twee assen gecombineerd geven de organisatie extra handvatten om talenten van medewerkers te gebruiken.

Nuttige input

Een slimme aanpak, noemt Eversdijk het. ‘Bij ALD Automotive kijkt men op een hele strategische manier naar het personeelsbestand. Daarbij koppelen ze HRM direct aan de organisatiestrategie. Dat geeft HR en afdelingshoofden handvaten in performancemanagement: de rollen geven nuttige input om het gesprek met medewerkers te voeren.’

De organisatie riep bovendien ‘ambition teams’ in het leven. Medewerkers kregen, op alle niveaus en op alle afdelingen, de mogelijkheid om mee te denken over innovatieve concepten. Dit heeft niet directe gevolgen voor de beloning van medewerkers, maar ze kregen wel de nodige tijd en ruimte om hier optimaal in te kunnen groeien. (Bron: Over Strategische Personeelsplanning)

Lees ook: Best practice: zelfsturing bij Achmea

 

Reageer op dit artikel