artikel

Werk-privébalans net zo moeilijk voor mannen

Personeelsmanagement

Werk-privébalans net zo moeilijk voor mannen

Het vooroordeel wil dat vooral werkende moeders het lastig vinden om een balans te vinden tussen werk en privé. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat mannen hier net zo mee worstelen.

Voor het onderzoek dat deze zomer werd gepubliceerd door de American Psychological Association werd gekeken naar eerdere studies waarin in totaal 250.000 proefpersonen werden gevolgd.

Werk-privébalans

Onderzoeker Kristen Shockley van de University of Georgia zegt dat de onderzoekers weinig verschil zagen tussen de mate waarin mannen en vrouwen aangaven dat werk en privé met elkaar botsen. “Dat gaat in tegen de algemene perceptie. Onze gedachten hierover worden gevormd door de manier waarop over dit probleem wordt bericht. Vrouwen horen dat andere vrouwen worstelen met dit probleem, en verwachten daardoor dat ze zelf ook problemen zullen ondervinden met hun werk-privébalans. Het is bovendien meer geaccepteerd wanneer vrouwen hierover praten dan wanneer mannen dat doen.”

Minder mannelijk

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat mannen denken dat ze als minder mannelijk worden gezien wanneer ze uitspreken dat ze het moeilijk vinden om hun werk te combineren met hun gezinsleven. Ook vrezen zij dat dit hun carrière negatief beïnvloedt.

Anonieme onderzoeken

In onderzoeken waarin ze zich anoniem kunnen uitspreken, geven mannen net zo vaak als vrouwen aan dat het niet meevalt om alle ballen in de lucht te houden. Mannen van wie de vrouw ook werkt, geven iets vaker aan dat het gezinsleven botst met het werk dan mannen die de enige kostwinner zijn.

De onderzoekers vinden dat maatregelen om de werk-privébalans te verbeteren daarom op vrouwen én mannen gericht moeten zijn.Geïnteresseerd in trends, ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Kom dan op 20 en 21 november naar Inzet op Maat in de Fokker Terminal in Den Haag.

Reageer op dit artikel