artikel

Huiselijk geweld blijft niet thuis

Personeelsmanagement

Huiselijk geweld blijft niet thuis

Huiselijk geweld is geen probleem dat beperkt blijft tot wat er achter de voordeur gebeurt. Ook de werkgever heeft ermee te maken. Hoe herken je het en wat kun je doen?

De cijfers over huiselijk geweld zijn schokkend, en desondanks waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Elk jaar registreert de politie 65 duizend meldingen van huiselijk geweld. Maar uit onderzoek blijkt dat 45 procent van alle vrouwen en mannen tussen de achttien en zeventig jaar op enig moment slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. De kans is dus groot dat ook een collega of medewerker in uw organisatie hiermee te maken heeft gehad.

Nog wat cijfers: elke maand sterft er ergens in Nederland een volwassene of een kind aan de gevolgen van huiselijk geweld en elke tien minuten rukt de politie uit omdat iemand door een naaste wordt belaagd.

Impact

De impact is niet alleen groot voor de slachtoffers en de mensen in hun omgeving, maar ook voor de werkgever. Wie wordt mishandeld, verzuimt vaker, komt vaker te laat of is geestelijk of fysiek niet in staat om zijn werkzaamheden uit te voeren.

De gemeente Rotterdam en stichting Augeo – een organisatie die zich hard maakt voor het herkennen en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld –zetten een paar harde feiten op een rij:

10 signalen van huiselijk geweld:

 1. Verwondingen zoals kneuzingen, blauw oog, botbreuken, die wel erg vaak worden veroorzaakt door onhandigheid of valpartijen
 2. Ongebruikelijke kleding, zoals lange mouwen op warme zomerdagen of binnenshuis een zonnebril
 3. Verhoogd verzuim, vaak te laat komen, slechtere prestaties op het werk
 4. Angstig of emotioneel gedrag, huilbuien of depressie
 5. Onwil om over de thuissituatie te praten of overgevoelige reacties op de suggestie van privéproblemen
 6. Onwil om voor het werk te reizen
 7. Isolatie van de collega’s of ongewoon rustig zijn
 8. Grote hoeveelheid telefoontjes, e-mails of tekstberichten van de (ex)partner en onwilligheid om daarop te antwoorden
 9. Storende bezoekjes op de werkplek door de (ex)partner
 10. Overdreven angst om zijn of haar baan te verliezen
 • Huiselijk geweld kost werkgevers jaarlijks circa 136 miljoen euro aan verzuim.
 • 50 tot 70 procent van de zieke werknemers mankeert medisch niets.
 • Huiselijk geweld is verantwoordelijk voor minstens tien procent van het ziekteverzuim.
 • 54 procent van slachtoffers van huiselijk geweld mist drie of meer werkdagen per maand.
 • 11 procent van de vrouwen maakte seksueel geweld door een partner of ex-partner mee.

Employee experience

Hoewel het lijkt alsof een werkgever weinig tot niets kan doen tegen huiselijk geweld, is dat niet waar. Zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving is een belangrijk onderdeel van het werken aan een positieve employee experience. Werknemers die zich op hun werk veilig weten, zullen eerder om hulp vragen dan mensen die zich geïsoleerd voelen.

Toolkit

Om werkgevers te helpen bij het signaleren van huiselijk geweld en het bieden van hulp aan de betrokkenen, hebben de gemeente Rotterdam en Augeo Foundation dit jaar een toolkit ontwikkeld die alle werkgevers gratis kunnen downloaden op de website van de gemeente. In de toolkit is onder andere veel informatie te vinden over het herkennen van de signalen van huiselijk geweld en handreikingen om het gesprek aan te gaan. Ook is er een uitgebreid stappenplan voor het opzetten van beleid. Voor HR- en P&O-managers, leidinggevenden en casemanagers is er een e-learning ‘Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers’ voor twintig euro per deelnemer. Gemeente Rotterdam biedt werkgevers in Rotterdam de cursus gratis aan.

Praktijkvoorbeelden

7 maatregelen die een werkgever kan nemen:

 1. Neem huiselijk geweld op in het beleid om geweld en agressie op het werk tegen te gaan
 2. Train managers en leidinggevenden op het herkennen van en reageren op huiselijk geweld. Zorg dat ze weten wie intern (bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon) of extern hulp kan bieden. Onderstreep hierbij hoe belangrijk het is om respect te hebben voor privacy en vertrouwelijkheid
 3. Biedt werknemers informatie zodat ze zelf de problemen in hun thuissituatie kunnen herkennen en weten wanneer ze hulp in moeten schakelen
 4. Is er een vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werk of een bedrijfsarts beschikbaar binnen de organisatie? Zorg dat werknemers weten waar ze op het werk terecht kunnen voor hulp of stel informatie beschikbaar over hulp buiten de organisatie
 5. Zorg voor een bedrijfscultuur waarin werknemers zich veilig voelen om hulp te vragen voor zichzelf of voor een collega
 6.  Wees duidelijk over de veiligheidsprocedures in de organisatie zodat medewerkers hun eigen veiligheid en die van hun collega’s niet in gevaar brengen, bijvoorbeeld door een dader toegang tot het gebouw te geven. Maak duidelijk waar potentiële veiligheidsproblemen en bedreigingen kunnen worden gemeld.
 7. Neem waar mogelijk maatregelen om een slachtoffer te beschermen, bijvoorbeeld door:
  – Het screenen van binnenkomende telefoontjes
  – De naam en contactgegevens van medewerkers vertrouwelijk te houden
  – De werkplek en -tijden van het slachtoffer aan te passen

In de online training is veel aandacht voor best practices van HR-professionals en leidinggevenden die zelf zijn geconfronteerd met de gevolgen van huiselijk geweld op de werkvloer. “Naast dat luisteren al heel veel hulp kan bieden, is het ook belangrijk om te kijken of je praktische hulp kunt bieden. Wat ik voor deze werknemer heb gedaan, is haar de ruimte geven om onder werktijd op zoek te gaan naar een huis. Ik heb haar een kamer beschikbaar gesteld met een computer waar ze zich rustig kon inschrijven bij makelaars of een woningbouwvereniging en waar ze een advocaat in kon schakelen om de scheiding te regelen. Er komt toch altijd best wel veel bij kijken. Ook voor de kinderen moest ze van alles regelen. Thuis waren er alleen maar ruzies en schreeuwpartijen. Als ze daar de computer had opgestart om op huizenjacht te gaan, was de boel alleen maar geëscaleerd”, zegt een HR-manager over haar hulp aan een medewerkster die slachtoffer was van partnergeweld.

Meerdere hulpbronnen

Zij wijst erop dat ook binnen de organisatie vaak meerdere hulpbronnen zijn voor de werknemer die hulp zoekt: “Ik heb haar ook aangeraden om het gesprek aan te gaan met een van onze bedrijfsartsen. Een daarvan is namelijk ook vertrouwenspersoon. En die heeft haar op het emotionele vlak wat meer begeleid.

Ook hulp voor daders

De informatie gaat nadrukkelijk niet alleen over het ondersteunen van de slachtoffers. Werkgevers krijgen immers ook te maken met daders van huiselijk geweld. Zoals de manager die hoorde over een bejaarde vrouw die na een tia financieel werd uitgebuit door haar dochter. Die dochter bleek een medewerker te zijn van deze manager. Ook plegers hebben een baan. Juist bij plegers kan het stoppen van geweld beginnen.

De toolkit is beschikbaar via www.rotterdam.nl/veiligophetwerk

Gemeente Rotterdam biedt Rotterdamse bedrijven de e-learning gratis aan. Kijk voor meer informatie over de e-learning op www.augeo.nl/hrmarbo Vermoedt u dat een medewerker slachtoffer is van huiselijk geweld? Bel Veilig Thuis, 0800-2000 (gratis 24/7 bereikbaar). Of u nu vragen of vermoedens heeft, of als u het zeker weet.

Reageer op dit artikel