blog

Betrokkenheid: het codewoord voor tevredenheid op de werkvloer

Personeelsmanagement

Betrokkenheid: het codewoord voor tevredenheid op de werkvloer

Nederlanders scoren extreem hoog op het gebied van werk-privébalans en werkgeluk. Goed nieuws, want tevredenheid op de werkvloer is cruciaal voor de vitaliteit van het bedrijf.

In de ‘Better Life Index‘ van OECD, scoort de Nederlandse werk-privébalans maar liefst een 9.4. Dat de werk-privébalans in Nederland goed is afgestemd, blijkt eveneens uit onderzoek van Robert Half; op een schaal van 1 tot 100 scoort Nederland gemiddeld 69,9 als het gaat om gelukkige werknemers. Hiermee staat Nederland wereldwijd in de top drie.

Kwaliteit van ervaringen

Nic Marks, geluksexpert en oprichter van Happiness Works definieert geluk als “een fijne ervaring. Het is een emotioneel woord dat we gebruiken om de kwaliteit van ervaringen in ons dagelijks werk samen te vatten; of we ons goed voelen en het goed doen, eigenlijk.”

Aantrekkingskracht van het bedrijf

Tevredenheid op de werkvloer kan tegenwoordig niet meer worden opgevat als een abstract of zweverig facet dat gewoon ‘leuk’ is voor werkgevers. Het vormt de bedrijfscultuur en de aantrekkingskracht van het bedrijf in de zoektocht naar gekwalificeerd personeel. Maar het bepaalt tevens de bereidheid van de huidige werknemers om bij het bedrijf te blijven werken.

Werkgever maakt het verschil

Maar hoe maakt de werkgever dan het verschil als het gaat om het creëren van een prettige sfeer en geluk? Hoe zorgt deze ervoor dat de verwachtingen van werknemers worden bevredigd, zodat de productiviteit gewaarborgd blijft? De impact van (on)gelukkige medewerkers is namelijk enorm. Zo toonde onderzoek van de Universiteit van Warwick (Groot-Brittannië) aan dat tevreden medewerkers tot 12% productiever zijn.

Geluksfactoren

In het onderzoek van Robert Half werden medewerkers gevraagd naar belangrijke geluksfactoren op het werk. Voor Nederlandse werknemers bleken ‘een gevoel van voltooing’, ‘vrijheid’ en ‘respect’ de belangrijkste criteria voor geluk op de werkvloer. Nederlandse werknemers zijn dus niet per se op zoek naar het hoogste salaris, maar halen voldoening uit een baan met betekenis waarmee ze kunnen bijdragen aan de bedrijfsvoering. Betrokken medewerkers en bedrijfssucces zijn nauw met elkaar verbonden.

Belangrijkste troef

Medewerkers zijn de belangrijkste troef binnen een bedrijf en het bedrijfssucces is sterk van hen afhankelijk. Zorg er daarom voor dat ze inbreng hebben in de werking van het bedrijf. Tevreden medewerkers zijn nu eenmaal meer betrokken, loyaler, creatiever, productiever en veerkrachtiger. Dit is een proces, geen eenmalige investering. Organisaties moeten continu alert zijn op signalen die op mogelijke ontevredenheid kunnen duiden.

Vijf factoren die de tevredenheid van werknemers beïnvloeden:

1. Betrokkenheid en empowerment: zorg ervoor dat werknemers aanvoelen dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Geef hen (meer) autonomie om zelf beslissingen te nemen, of in ieder geval met zo weinig mogelijk richtlijnen. Dat verbetert de tevredenheid op verschillende manieren; ze krijgen meer verantwoordelijkheid en voelen zich meer betrokken bij de activiteiten van het bedrijf. Ondersteun hen als manager, maar wees geen micromanager en ontneem medewerkers niet de kans om te groeien. Schep een cultuur waarin het team wordt aangemoedigd hun probleemoplossende vaardigheden te verbeteren door slimme, strategische risico’s te nemen en ze de kans te geven nieuwe, creatieve ideeën te delen.

2. Doorlopende evaluatie: het erkennen en belonen van de bijdragen van de werknemer is belangrijk. Geef regelmatig updates over de loopbaanontwikkeling en/of opleiding van werknemers om hen te herinneren aan wat zij bijdragen aan het bedrijf. Vergeet niet, er is een directe relatie tussen de stijl van leidinggeven en de dagelijkse tevredenheid van de medewerkers.

3. Investeer in werknemers: het kost meer om een nieuwe mensen aan te nemen dan om inspanningen te doen om hen te houden:

  • Investeer in trainingen en opleidingen, geef aan wat hun mogelijkheden zijn binnen het bedrijf en er daarom geïnvesteerd kan worden in opleiding en toekomst. Investeer in hun persoonlijke groei.
  • Maar investeer ook in de bredere werkcontext. Houd een vinger aan de pols en zorg voor oplossingen voor de verbetering van de productiviteit die daarnaast bijdragen aan de doelstellingen van het bedrijf. Is er behoefte aan stress verminderende activiteiten, aan flexibele uren of werkplaatsen of aan een wekelijkse “digitale detox”? Luister hiernaar, bespreek samen de mogelijkheden en maak goede afspraken.

4. Waardering: creëer een werkomgeving met positieve relaties, waarbij aan medewerkers waardering wordt getoond voor hun inzet. Lever hierbij vooral positieve kritiek over de bijdragen van medewerkers.

5. Maak goede afspraken: de wisselwerking tussen werknemer en werkgever is essentieel. Als bedrijf is het belangrijk om de technologie beschikbaar te stellen waarmee medewerkers op verschillende locaties en momenten kunnen werken. Hier geldt echter niet dat de medewerker dan ook altijd maar beschikbaar moet zijn. In tijden van constante prikkels, is welverdiende rust cruciaal voor de gemoedstoestand. Door samen afspraken te maken, gaat de discussie niet meer over al dan niet e-mails lezen na de werkuren, maar wordt gezamenlijk bekeken hoe werk en privé optimaal in elkaar kunnen overvloeien in één geïntegreerd leven waarin werk geen verplicht nummertje is.

Tevredenheid op de werkvloer

Kortom: de gelukkigste medewerkers voelen zich gesteund door collega’s en managers, zijn gepassioneerd over hun werk en hebben de instrumenten en middelen die ze nodig hebben om effectief te zijn. Open en eerlijk de dialoog aangaan met medewerkers is een belangrijke eerste stap op weg naar het creëren van deze sfeer. De moraal van het verhaal: tevredenheid op de werkvloer is cruciaal voor de vitaliteit van het bedrijf. En, het belangrijkste van allemaal, dit is rechtstreeks te beïnvloeden.

Auteur Ricardo van Popering is senior business manager Robert Half

Reageer op dit artikel