blog

Wees het verzuim voor

Personeelsmanagement

Even uit de school klappen. In ‘mijn’ wereld, die van de uitgeverijen, is het ziekteverzuim laag. Het zijn vooral zwangeren (gek eigenlijk dat zij formeel ‘ziek’ zijn) en langdurig zieken die verzuimen. Kortdurende afwezigheid door ziekte komt relatief weinig voor.

Wees het verzuim voor

Het CBS berekende dat het verzuimpercentage voor de informatie- en communicatiebranche – waar uitgeverijen onder vallen – 2,8 procent bedraagt. Ter vergelijking: in de schoonmaaksector ligt het percentage twee keer zo hoog. Uitschieters tot wel 15 procent komen daar ook voor.

Het is verleidelijk de conclusie te trekken dat schoonmaakwerk nu eenmaal zwaar is en dat verzuim in deze branche dus onvermijdelijk is. Maar dat is veel te makkelijk geredeneerd. Bij Schoonzorg tonen ze het tegendeel aan. Deze organisatie wist het verzuimpercentage onder de magische 1 procent te krijgen. Veelzeggend citaat uit het artikel: “Weinig uitgaven aan verzuim, veel aan de bloemist.”

Waardering en aandacht, dat bleek wat de schoonmakers nodig hadden. Dus als ik mijn medewerkers af ten toe een bloemetje stuur dan komt het wel goed met het verzuim? Dat zou weer een denkfout zijn. Elke branche kent zijn eigen uitdagingen. Dat schoonmakers zich vaak ondergewaardeerd voelen, betekent niet dat dit ook geldt voor – zeg – bankmedewerkers.

Over banken gesproken. Voor PW. interviewde ik Maarten van Beek, HR-directeur voor de Benelux van ING. Bij deze bank vindt een kleine revolutie plaats. Werd eerder al het partnerverlof uitgebreid, momenteel loopt er een pilot met het ongelimiteerd opnemen van vakantiedagen. Van Beek maakt het eigenlijk niet uit waar en wanneer medewerkers werken. Resultaat, daar draait het om.

Nu is het verzuim in de financiële sector, net als in de uitgeefwereld, traditioneel laag. Toch vermoed ik dat de HR-revolutie bij ING het aantal ziekmeldingen omlaag brengt. Ja, aan deze aanname durf ik mijn vingers wel te branden. Want de rode draad bij verzuimpreventie is dat er goed voor het personeel wordt gezorgd. Het is aan de HR-afdeling hier een leidende rol in te vervullen.

Reageer op dit artikel