nieuws

EU wil verplichting voor meer vrouwen op topposities

Personeelsmanagement

Eurocommissaris Viviane Reding wil een wetsvoorstel indienen dat bedrijven ertoe verplicht in 2020 minstens veertig procent vrouwen op directieniveau in dienst te hebben.

In maart 2011 vroeg Reding het Europese bedrijfsleven te werken aan meer vrouwen in raden van bestuur. Vooralsnog bleken zich slechts 24 bedrijven vrijwillig te committeren aan deze norm te voldoen. Daarom heeft Reding nu een wetsvoorstel klaar dat bedrijven verplicht om de 40 procentnorm te halen tegen 2020.

Het voorstel zou volgende maand al klaar zijn en moet dan nog een lange weg afleggen door het Europese Parlement en bij de lidstaten. Volgens de Financial Times zou het voorstel evenwel niet tegengehouden kunnen worden door Groot-Brittannië en Zweden, twee uitgesproken tegenstanders van quota’s.

In het huidige voorstel geldt de verplichting voor alle beursgenoteerde bedrijven met meer dan 250 werknemers en een jaarlijkse omzet hoger dan 50 miljoen euro. Staatsbedrijven moeten tegen 2018 het quotum al halen en zo dienen als voorbeeld voor de rest.

Verschillende represailles  moeten bedrijven dwingen aan de quota te voldoen. Naast financiële boetes riskeren overtreders uitsluiting van openbare aanbestedingen. Uitzonderingen gelden voor bedrijven die kunnen aantonen dat onvoldoende gekwalificeerde vrouwen beschikbaar zijn.

Werkgevers negatief
Werkgeversorganisatie VNO-NCW reageert afwijzend op een verplicht quotum. De werkgeversorganisatie vindt het beter als bedrijven zélf doelen stellen en aangeven hoe ze die willen bereiken.

Streefcijfer
De nieuwe Europese norm is strenger dan normen die de afzonderlijke lidstaten voor zichzelf hebben bepaald.
In Nederland geldt sinds kort een streefcijfer voor topvrouwen in grote bedrijven van 30 procent in 2016. Als die daar niet aan voldoen, moeten zij in hun jaarverslag uitleggen waarom niet. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er traditioneel weinig vrouwen in een bepaalde sector werken, zoals in de ict het geval is. In tegenstelling tot het voorstel zijn er geen sancties verbonden aan dit streefcijfer.

Noorwegen
In de discussie over dit onderwerp wordt vaak verwezen naar Noorwegen, dat eerder een quotum van 40 procent invoerde. Volgens VNO-NCW heeft deze maatregel ertoe geleid dat bedrijven van de beurs zijn gehaald om het quotum te ontlopen, of dat zij topvrouwen uit het buitenland halen. In de raden van commissarissen kwam de daarnaast de ‘supercommissaris’ op: een handjevol vrouwen met heel veel commissariaten.

Bron: Standaard.be

Reageer op dit artikel