nieuws

Zo zorgt HR voor betrokken medewerkers

Personeelsmanagement

Werknemers die de bedrijfswaarden kennen zijn dertig keer meer geneigd om zich betrokken te voelen bij de organisatie dan degenen voor wie die waarden een mysterie zijn. Communicatie hierover is een van de manieren waarop HR kan zorgen voor meer betrokkenheid.

Dat staat in de whitepaper 5 ways to avoid the engagement abyss van Globoforce. Uit het onderzoek van Globoforce blijkt dat HRM’ers grote prioriteit geven aan het vergroten van de betrokkenheid van werknemers. 47 procent van de respondenten zegt dat dit de grootste uitdaging is voor HR. Slechts 18 procent vindt het verhogen van medewerkertevredenheid de grootste uitdaging. Opmerkelijk, 26 procent kiest voor het verminderen van de frustraties van werknemers.

Het is aan HR om een omgeving, gereedschappen, en platforms te creëren die maken dat de organisatie en daardoor de werknemers volledig tot bloei komen, stelt Globoforce in de whitepaper. De organisatie definieert vijf stappen waarmee HR de betrokkenheid kan vergroten:

  1. Zorg voor duidelijke bedrijfswaarden die door iedereen worden gekend en begrepenMensen willen zich verbonden voelen met de organisatie en de manier omdat te bereiken is te zorgen voor bedrijfswaarden. Leidinggevenden moeten hier vaak over praten en de kernwaarden moeten deel uitmaken van de communicatiestrategie van de organisatie. Zorg ervoor dat werknemers die handelen volgens de bedrijfswaarden daarvoor publiekelijk erkenning krijgen.
  2. Werk bewust aan de bedrijfscultuur – Zorg dat de werknemers in lijn zijn met de doelen van de organisatie. Dat betekent dat de werknemer moet passen in zijn functie, maar ook in de organisatie. Laat werknemers zien dat ze iets kunnen bereiken binnen de organisatie en geef ze erkenning voor hun prestaties.
  3. Zorg voor goed management – Mensen verlaten geen slechte bedrijven, ze verlaten slechte managers. Werknemers willen dat managers hen waarderen als medewerker en als mens. Een goede manager heeft daarom enorme impact op de betrokkenheid van werknemers.
  4. Zorg voor sociale platforms – Geef werknemers de mogelijkheid om op positieve manier met elkaar om te gaan door elkaar (positieve) feedback te geven op sociale platforms of door actief bezig te zoeken naar manieren waarop zij collega’s kunnen ondersteunen. 62 procent van de werknemers die in de afgelopen maand een collega te hebben gecomplimenteerd met zijn of haar werk, zegt betrokken te zijn bij de organisatie. Van de werknemers die nog nooit een collega erkenning hebben gegeven voor zijn prestaties, voelt 73 procent zich niet betrokken bij het bedrijf.
  5. Zorg dat werknemers iets te winnen hebben – Je kunt nog zo graag willen dat werknemers altijd het beste van zichzelf geven omdat ze emotioneel betrokken zijn bij de organisatie, het helpt ook als ze hun persoonlijk belang dienen. Winstdelingen, prestatieloon of werknemeraandeelhouderschap zijn methoden waarbij het succes van de organisatie op positieve wijze in de portemonnee wordt gevoeld.
Reageer op dit artikel