nieuws

Slachtoffer arbeidsongeval zit in verdomhoekje

Personeelsmanagement

Slachtoffer arbeidsongeval zit in verdomhoekje

Jaarlijks worden zo’n 250.000 mensen ziek of gewond door hun werk. Een op de tien is na een half jaar nog steeds ziek en een deel daarvan kan nooit meer in de oude functie aan het werk.

Dat schrijft onderzoeker Wim Eshuis  in zijn proefschrift  ‘Werknemerscompensatie in de steigers; naar een nieuwe aanpak van schadevergoeding en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten’.

Sociale uitsluiting
Eshuis concludeert dat slachtoffers van een arbeidsongeval of beroepsziekte vaak onheus worden bejegend. Sommigen moeten re-integreren in dezelfde functie als waar zij letsel of ziekte opliepen. Van de 25.000 slachtoffers met extra financiële schade komen er slechts 4.000 in aanmerking voor enige schadevergoeding. Een deel van de slachtoffers verkeert in een positie van sociale uitsluiting: zij kunnen niet meer deelnemen aan betaalde arbeid en zijn financieel zeer kwetsbaar.

Het onderzoek levert ook aanwijzingen op dat na een ongevalsincident of beroepsziekte – Eshuis onderzocht onder andere de beroepsziekte RSI -weinig tot geen maatregelen worden genomen om de werkplek gezonder en veiliger te maken. Hierdoor is er een grote kans op herhaling van het ongeval of de beroepsziekte.

Preventiemaatregelen
Eshuis: ‘We kunnen het als samenleving niet toestaan dat  bepaalde bedrijven ongebreideld letsel veroorzaken. Dat kost de samenleving veel geld. Daarom moeten na een arbeidsongeval of beroepsziekte altijd preventiemaatregelen  worden genomen. Als bedrijven dat niet vrijwillig doen, dan moeten ze worden gedwongen door de Arbeidsinspectie. Het zou bovendien goed zijn als slachtoffers door het bedrijf worden geraadpleegd over de te nemen preventiemaatregelen. Dat bevordert de kwaliteit van de preventie en voorkomt ook dat slachtoffers sociaal buitengesloten raken.’

Het promotieonderzoek maakt korte metten met de gangbare gedachte dat financiële prikkels en zelfregulering bedrijven voldoende stimuleren om te zorgen voor veilige werkomstandigheden. ‘Dat blijken onjuiste denkbeelden’, zegt Eshuis. ‘Er is veel meer bemoeienis nodig, van de samenleving en van preventie-experts. De huidige compensatiesystemen hebben nauwelijks een preventief effect.’

 

Reageer op dit artikel