nieuws

Steeds minder positief over HNW

Personeelsmanagement

Steeds minder positief over HNW

Bedrijven voeren Het Nieuwe Werken wel in, maar ze doen dat uit kostenbesparing en zijn steeds minder positief.

In het afgelopen jaar was de voornaamste verwachting van Het Nieuwe Werken (HNW) concept dat dit een kostenbesparing voor het bedrijf gaat opleveren. Werd in 2012 vooral nog een groeiende werknemerstevredenheid en een verbeterde werk/privé-balans voor werknemers verwacht – dit jaar is het reduceren van kosten de belangrijkste ambitie. Terwijl HNW steeds vaker wordt ingevoerd en de definitie steeds herkenbaarder wordt, groeit de weerstand en neemt het enthousiasme af. Dit blijkt uit de Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2013.

Openheid in het werk

In de afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties met Het Nieuwe Werken aan de slag gegaan (43% van de respondenten in 2011, 53% in 2012, 64% in 2013).  Deze bedrijven scoren steeds beter in goede balans tussen wederzijds vertrouwen en controle van medewerkers, het online beschikbaar stellen van benodigde werkgerelateerde informatie, en het stimuleren van openheid in het dagelijks werk.

Voor ondervraagden is de betekenis van het HNW concept duidelijker geworden, maar roept het tegelijkertijd ook minder positieve associaties op (39% nu, tegen 50% in 2012) en nemen de negatieve associaties toe (19% nu, tegen 12% in 2012).

Op de hoogte blijven van Het Nieuwe Werken? Kijk dan eens op www.ohnw.nl

De voornaamste obstakels voor een succesvolle implementatie van HNW waren in 2013 de angst onder werknemers om de eigen (vaste) werkplek te verliezen, weerstand van managers tegen het concept, de angst om onderling contact te verliezen met collega’s, en een mismatch van HNW met de bestaande organisatiecultuur.

De Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2013 is een jaarlijks onderzoek dat een beeld geeft van hoe Het Nieuwe Werken in Nederland wordt opgenomen. In 2013 hebben zo’n 70 organisaties deelgenomen aan het onderzoek. De barometer is in 2010 ontwikkeld door Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) in samenwerking met Novay en het Center for People and Buildings. Dankzij deze Barometer kan een wetenschappelijke vinger aan de pols van HNW worden gehouden.

Reageer op dit artikel