nieuws

Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid 55-plussers

Personeelsmanagement

Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid 55-plussers

De werkloosheid onder 55-plussers in ons land neemt flink toe: tussen 2012 en 2013 nam het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep toe met meer dan 30%. Meer dan 120.000 werkzoekenden zijn ouder dan 55 jaar.

De werkloze 55-plussers voelen zich afgeschreven en worden door de vele afwijzingen neerslachtig, zo waarschuwt de hulplijn Korrelatie. De hulpverleners spreken regelmatig mensen die langer werkloos zijn en met hun handen in het haar zitten, of erger, depressief zijn geraakt door hun situatie. “Het lijkt alsof het tegenwoordig normaal is om mensen met veel ervaring en kennis ‘af te schrijven’, puur vanwege hun leeftijd. Vaak moeten zij nog jaren verplicht solliciteren, terwijl zij geen enkel uitzicht hebben op een nieuwe baan. Vooral in deze leeftijdsgroep kan dit hard aankomen, omdat ze het gevoel kunnen krijgen dat hun leven geen zin meer heeft”, stelt Korrelattie. 

Duurzame inzetbaarheid

De hulpverleningsinstantie constateert wel dat er nu meer aandacht komt voor duurzame inzetbaarheid en dat er meer  inspanningen verricht worden om 55-plussers aan werk te helpen. “Dit is echter in veel gevallen niet genoeg. Ondanks alle pogingen om weer aan het werk te komen lukt het oudere werkzoekenden vaak niet, terwijl ze wél gekwalificeerd zijn.”

Volgens Jean-Pierre van de Ven, psycholoog bij Korrelatie, kun je als werkloze 55-plusser een flinke knauw krijgen. “Zeker als er geen enkel uitzicht is op een nieuwe baan en je er toch flink je best voor doet. Terwijl mensen op die leeftijd zélf het gevoel hebben nog in de bloei van hun leven te zijn, worden ze door werkgevers vaak niet zo gezien. Korrelatie is geen loopbaanadviseur, maar adviseert mensen wél hun gezondheid in de gaten te houden en hun zinnen af en toe te verzetten. Steeds afgewezen worden doet pijn en is niet bevorderlijk voor de psyche. Het is van belang dat ze zélf in de gaten houden dat de onzekerheid en stress niet te hoog oplopen.”

De politieke partij 50PLUS presenteerde vorige maand een actieplan voor duurzame inzetbaarheid van 50-plussers. Werkgeversorganisaties moeten volgens de partij inspiratiedagen organiseren om werkgevers te stimuleren meer 50-plussers in dienst te nemen. De ondernemingsorganisaties erkennen dat het voor veel 55-plussers die hun baan verloren hebben, moeilijk is om weer aan het werk te komen.

Tip: op 17 juni vindt in Doorn het congres Over Duurzame Inzetbaarheid plaats.

Reageer op dit artikel