nieuws

Mantelzorger vraagt geen hulp

Personeelsmanagement

Mantelzorger vraagt geen hulp

Let goed op mantelzorgende medewerkers in uw organisatie: zij vragen moeilijk hulp.

Hulp geven is voor medewerkers met mantelzorgtaken vanzelfsprekend. Hulp vragen als iemand overbelast dreigen te raken, blijkt lastig voor de mantelzorger. Dat blijkt uit de nieuwe publicatie Hulp Geboden van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Hulp aan mantelzorger

Uit eerdere onderzoeken bleek al dat de werkende mantelzorger zich vaak overbelast voelt. Bovendien lijkt er op het spreken over mantelzorg met de leidinggevende een taboe te rusten. Uit de SCP-publicatie blijkt nu ook nog dat mantelzorgers het moeilijk vinden om de hulp te delen met anderen, omdat zij andere niet willen belasten of zich niet beseffen of erkennen dat ze een steuntje in de rug nodig hebben, het aanbod niet kennen of tegen allerlei bureaucratische procedures en wachtlijsten aanlopen.

Volgens het rapport blijkt dat huisartsen, medewerkers in de (thuis)zorg, sociale wijkteams en maatschappelijke organisaties mantelzorgers kunnen ondersteunen bij het stellen van grenzen aan zichzelf en het vragen om hulp. Vaak hebben zij veel aan goede ondersteuning als lotgenotencontact of psychosociale hulp.

Wat HR doen om mantelzorgers te ontzorgen?

Lees over wettelijke regelingen en maatwerkoplossingen voor mantelzorgende medewerkers in het artikel Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Lees wanneer een mantelzorger een UWV-ontheffing kan krijgen in PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel