nieuws

Mkb snapt verzuimregels niet. U wel?

Personeelsmanagement

Mkb snapt verzuimregels niet. U wel?

De regels voor de begeleiding van langdurig zieke werknemers zijn veel te ingewikkeld voor kleine werkgevers. Dit blijkt uit onderzoek van GfK onder ruim duizend kleine ondernemingen.

Slechts 9% van alle werkgevers is bekend met de maximale boete van één jaarsalaris, als men niet genoeg heeft gedaan aan de re-integratie van de werknemer. GfK deed het onderzoek op verzoek van verzekeraar Aegon onder bedrijven met maximaal twintig werknemers.

Verplichte stappen onbekend

Twee derde van de werkgevers zegt de verzuimregels voldoende of zelfs volledig te kennen. Pure bluf, zo blijkt, want niemand van de ruim duizend werkgevers was in staat alle kennisvragen goed te beantwoorden. “Meest opvallend is dat geen enkele werkgever de verplichte stappen kan benoemen die hij moet doorlopen in een langdurig verzuimtraject. En juist daar kan de werkgever missers maken die leiden tot boetes van het UWV die oplopen tot het jaarsalaris van de zieke werknemer”, aldus Aegon. Werkgevers die ervaring hebben met langdurig verzuim geven aan de regels omslachtig (31%) en tijdrovend (41%) te vinden.

Verzuim maatschappelijk probleem

Nathalie de Geus, directeur Inkomensverzekeringen bij Aegon, is niet verbaasd over de resultaten van dit onderzoek: “De regels rondom verzuim zijn behoorlijk ingewikkeld. De consequentie is helaas dat langdurig zieke werknemers onvoldoende worden begeleid en dat kleine ondernemers en wij als verzekeraar worden geconfronteerd met onnodig hoge kosten. Jammer, want verzuim is al zo’n kostbaar maatschappelijk probleem.”

Aegon gaat daarom de werkgevers niet alleen meer voorlichten, maar het verzuimproces ook actief begeleiden. “Vanaf de negende verzuimweek, als de werkgever en werknemer een plan van aanpak moeten opstellen, helpen wij de werkgever bij het begeleiden van zijn zieke werknemer. Dat betekent dat wij nabellen of alles goed verloopt en checken of de werkgever ook aan alle formaliteiten voldoet. Tot slot wijzen we de werkgever ook op mogelijke subsidies.”

Subsidies

Door de ingewikkelde regels lopen werkgevers volgens de verzekeraar ook subsidies mis. “Wie een werknemer met een arbeidshandicap of een ziekte in dienst neemt, komt in aanmerking voor een vergoeding. Slechts tien procent van de kleine ondernemers is goed bekend met die regelingen, die onder meer inhouden dat werkgevers, in ruil voor de hogere risico’s die ze lopen, een groot deel van de loonkosten niet hoeven te betalen. Ook hier laten werkgevers kansen liggen, terwijl zowel werkgever als werknemer er baat bij hebben. Verzekeraars en het UWV hebben een belangrijke taak om werkgevers daar duidelijker op te wijzen.”

Tip: lees ook Zo voorkom je een loonsanctie van het UWV. 

Reageer op dit artikel