nieuws

Medische keuring: wanneer mag het?

Personeelsmanagement

Medische keuring: wanneer mag het?

Een ogentest uitvoeren bij een buschauffeur of piloot voordat hij de baan krijgt, dat mag. Maar weet HR precies hoe het zit met aanstellingskeuringen?

De Sociaal-Economische Raad (SER) onderzoekt momenteel hoe goed werkgevers bekend zijn met de regels rond aanstellingskeuringen. Op de site van werkgeversorganisatie AWVN.nl heeft de SER een enquêteformulier gezet dat werkgevers tot 16 november in kunnen vullen.

Eisen voor medische keuringen

Een sollicitant medisch keuren voordat hij de baan krijgt, is in Nederland verboden. Behalve voor functies waarin voldoen aan medische eisen noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren. Zoals bijvoorbeeld buschauffeurs en piloten testen op een gemiddeld gezichtsvermogen. Maar deze sollicitanten bijvoorbeeld bloed afnemen en hun hersenfuncties testen, valt op geen enkele manier te rechtvaardigen. Dat is omdat het normale functieprofiel van een piloot of buschauffeur geen specifieke vereisten stelt op dit vlak.

Doordat werkgevers steeds meer te maken krijgen met de gevolgen van arbeidsongeschikte werknemers (langere doorbetalingsplicht, meer re-integratieverplichtingen, differentiatie van verzekeringspremies) is de verleiding wel groot om een werknemer voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst medisch te keuren.

Met de resultaten van dit onderzoek hoopt de SER-Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) de dienstverlening te verbeteren. De CKA ziet erop toe dat werkgevers keuringen volgens de regels uitvoeren.

Tip! De Wet Medische Keuringen kent vier beschermingsregels voor sollicitanten. Check ze op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel