nieuws

VVD: verkort loon bij ziekte

Personeelsmanagement

VVD: verkort loon bij ziekte

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte moet worden verkort tot maximaal een jaar.

De liberale partij bepleitte dat woensdag in het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de huidige wetgeving zijn werkgevers verplicht om zieke werknemers twee jaar door te betalen.

TIP: Lees hoe het zit met de loondoorbetalingsplicht bij zieke uitzendkrachten en oproepkrachten op PW De Gids Vakbase. 

VVD-Kamerlid Anoushka Schut wees er in het debat op dat Nederlandse werkgevers per jaar 25 miljard euro kwijt zijn aan ziekte en arbeidsongeschiktheid voor hun werknemers en voormalige werknemers. In Nederland ligt de maximale duur van loondoorbetaling bij ziekte op twee jaar, terwijl dit gemiddeld in Europa zes weken is, aldus Schut. ‘Nederland loopt dus volledig uit de pas met andere landen.

Exact een jaar geleden pleitte het CDA ook voor een verkorting van de loonbetalingsplicht bij ziekte, om kleine bedrijven te ontzien. Destijds wilde minister Asscher daar niets van weten. Volgens hem bleek de huidige wet juist goed te werken omdat werkgevers zo meer inspanningen verrichten om hun zieke werknemers weer aan het werk te helpen.

Schut wees er op dat werkgevers ook loon moeten doorbetalen als een werknemer buiten het werk om, door bijvoorbeeld paragliden of bungyjumpen, arbeidsongeschikt is. Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma zullen donderdag reageren op de voorstellen en vragen uit het Kamerdebat. (ANP)

TIP: Meer weten over ziekteverzuim: bestel het boek Ziekteverzuim in 100 vragen in de PW De Gids Shop. 

Reageer op dit artikel