nieuws

De werkkostenregeling uitgelegd

Personeelsmanagement

De werkkostenregeling is een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen voor het personeel. In dit dossier wordt de werkkostenregeling uitgelegd en voorzien van relevante voorbeelden, rekenmodellen, checklists en links naar betrouwbare informatie.  De werkkostenregeling betekent een vaste vrijstelling van 1,2% (2015) van de fiscale loonsom voor vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Deze vrijstelling […]

De werkkostenregeling is een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen voor het personeel. In dit dossier wordt de werkkostenregeling uitgelegd en voorzien van relevante voorbeelden, rekenmodellen, checklists en links naar betrouwbare informatie. 

De werkkostenregeling betekent een vaste vrijstelling van 1,2% (2015) van de fiscale loonsom voor vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Deze vrijstelling heeft vanaf 1 januari 2015 een groot deel van de tot en met 31 december 2010 bestaande vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen. De toen bestaande vrije vergoedingen en verstrekkingen voor onder andere de fiets, de vakbondscontributie, bedrijfsfitness buiten de deur, personeelsfeesten en kerstpakketten vallen nu (naar keuze van de werkgever) onder deze vaste vrijstelling van 1,2% van de fiscale loonsom. Dit vrijstellingsbedrag wordt ook wel de vrije ruimte (of het algemene forfait of werkkostenforfait) genoemd.

Wel blijven enkele vergoedingen en verstrekkingen expliciet vrijgesteld, zoals die voor reizen, de beroepsorganisatie, verhuiskosten en scholing. Bovendien is een aantal van de vergoedingen verstrekkingen die resteert en in de vrije ruimte vallen, op nihil óf laag gewaardeerd, bijvoorbeeld kleine consumpties op de werkvloer.
De vrije ruimte is beperkt tot 1,2% van de loonsom. Komt de werkgever hierboven, dan is hij over het meerdere 80% eindheffing verschuldigd.

Gerichte vrijstellingen

De reden waarom de wetgever enkele gerichte vrijstellingen heeft opgenomen (die komen dus bovenop de vrije ruimte), is dat dit kosten betreft waarvan het zakelijk karakter overheerst. Denk aan de kosten van de contributie voor de beroepsvereniging. Het lidmaatschap van de beroepsvereniging is voor vele beroepsgroepen onverbrekelijk verbonden met de werkzaamheden en is onmisbaar voor een goede uitoefening van de dienstbetrekking. Een ander voorbeeld van puur zakelijke kosten zijn de reiskosten. Door voor dergelijke vergoedingen en verstrekkingen een gerichte vrijstelling op te nemen, komen deze vergoedingen en verstrekkingen niet binnen het bereik van het budget dat dient voor het zogenoemde zwakke loon. Anders zouden werkgevers geremd worden om dergelijke puur zakelijke kosten te maken. Immers, het overschrijden van het budget betekent 80% eindheffing.

Vrije ruimte

Voor de vergoedingen en verstrekkingen die niet onder een gerichte vrijstelling vallen, of die niet als zogenoemde intermediaire kosten kwalificeren, mag de werkgever ervoor kiezen deze in de vrije ruimte/eindheffing te laten vallen. Voor deze gelden niet de vele regels zoals die wel bestaan voor de diverse belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De vergoedingen en verstrekkingen die hij hiervoor aanwijst, zijn dan tot op bepaalde hoogte belastingvrij, namelijk tot 1,2% van de loonsom.

Nihilwaarderingen

Ter bepaling of de vrije ruimte is overschreden, moet de werkgever de factuur (inclusief BTW) van de leverancier hanteren. Denk aan de facturen van het personeelsfeest (catering, bushuur etc.), de verstrekte fietsen en scooters, parkeergeld (tenzij binnen de € 0,19 per kilometer), de vakbond, fitness (niet op de werkplek), persoonlijke verzorging, paasstollen e.d.
Er zijn uitzonderingen op de regel dat alle vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte/eindheffing voor de factuurwaarde vallen, namelijk de voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden: de zogeheten werkplek-gebonden voorzieningen. Deze krijgen eennihilwaardering danwel een lage waardering. En wat is werkplek? Dat is iedere plaats die de werknemer voor het werk gebruikt en waarvoor voor de werkgever de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is. Met andere woorden, waar de werkgever verantwoordelijk is dat het zodanig is ingericht voor de werknemer dat hij er veilig kan werken: de Arbo-verantwoordelijkheid.

Lage waarderingen

Naast de nihilwaarderingen zijn er onder de werkkostenregeling ook lage waarderingen voor enkele werkplek gebonden voorzieningen. Dit geldt voor:
– (kantine)maaltijden;
– huisvesting op de werkplek en inwoning op de werkplek;
– kinderopvang op de werkplek.
De dienstwoning kent ook een soort forfait namelijk de waarde van het genot met een maximum van 18% van het op jaarbasis geldende loon bij een 36-urige werkweek.

Reageer op dit artikel