nieuws

1 op 5 IT’ers vreest binnenkort ontslag

Personeelsmanagement

1 op 5 IT’ers vreest binnenkort ontslag

1 op de 5 IT’ers vreest binnenkort een reorganisatie of ontslag. Vooral vanwege twijfel over hun eigen inzetbaarheid.

Het is een opvallende conclusie: ondanks de toenemende vraag maakt een op de vijf IT-professionals zich zorgen dat ze binnenkort het veld moeten ruimen door een reorganisatie of ontslag. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1300 IT-ers, gehouden door IT-branchevereniging Ngi-NGN en Berenschot.
80 procent van de respondenten maakt zich in meer of mindere mate wel eens zorgen over de aanhoudende crisis. 22 procent van de ondervraagden geeft aan dat hij zich zorgen maakt over ontslag of reorganisatie. Dat is een opmerkelijk resultaat, gezien het feit dat de helft van de IT’ers tegelijkertijd aangeeft dat hij of zij verwacht dat er de komende vijf jaar tijd meer krapte op de arbeidsmarkt voor IT’ers gaat ontstaan.

Eigen inzetbaarheid baart IT’er zorgen

Waar komt die twijfel vandaan? Maarten Emons, bestuurslid van Ngi-NGN, verklaart de zorgen van ICT’ers uit het gegeven dat hun werkzaamheden veranderen, waardoor ook de functieomschrijvingen niet hetzelfde blijven. “Je ziet dat de IT-markt heel erg dynamisch is en er continu een verandering gaande is in de capaciteiten en skills die van IT-professionals gevraagd worden. De vraag naar IT’ers neemt dus niet af, maar verandert wel. Daardoor valt te verklaren dat de vraag naar IT’ers stijgt én er tegelijkertijd veel IT’ers zich zorgen maken om hun positie.”
Met name de vraag naar softwareontwikkelaars en -beheerders, evenals IT-managers, projectleiders en beleidsmedewerkers zal de komende jaren toenemen, zo blijkt uit het onderzoek.
Hans van der Spek, manager van het kenniscentrum HRM van Berenschot, beaamt de uitspraak van Emons: “We zien dat beeld ook terug in de forse toename van het aantal respondenten dat zich zorgen maakt over de eigen duurzame inzetbaarheid.”

TIP: Wilt u duurzame inzetbaarheid echt een actiepunt maken in de organisatie? Kom dan naar het Congres Over Duurzame Inzetbaarheid op dinsdag 23 juni in Doorn. 

Weinig ontwikkelingsmogelijkheiden

De twijfel over hun eigen inzetbaarheid is niet gek, aangezien twee op de drie IT’ers aangeeft dat beperkte ontwikkelingsmogelijkheden de oorzaak zijn om zich te oriënteren op een nieuwe baan. Een mogelijkheid om uitstroom van goede IT-professionals te voorkomen is dus het zorgen van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. In 2012 kregen jonge IT’ers nog voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, zo bleek destijds uit onderzoek.

Sfeer is allesbepalend

Daarbij wordt de sfeer door 40 procent van de respondenten als reden aangedragen om een andere werkgever te zoeken. “Er bestaat natuurlijk een klassiek beeld van de typische IT’er, maar je ziet dat ‘de IT’er’ verandert. Vorig jaar werden de flexibele werktijden nog vaak genoemd, nu draait het om de sfeer, de uitdaging en de ontwikkeling van de professionals.”
Ook blijkt uit het onderzoek dat 90 procent van de IT’ers de sfeer en collegialiteit het allerbelangrijkst vindt als het aankomt op wat hen tevreden werknemers maakt. Daarna volgt de mate waarin ze uitgedaagd worden in hun werk (80 procent) en de flexibiliteit van de werktijden (70 procent). Het salaris wordt slechts door 68 procent van de ondervraagden genoemd.

IT-salaris stijgt

Hoewel IT’ers zich zorgen maken over hun positie, gaan ze er maar zelden in salaris op achteruit. Slechts 3,5 procent van de ondervraagden geeft aan dat diens salaris dit jaar daalde, wat ongeveer een procent meer is dan afgelopen jaar. Hier tegenover staat dat 45 procent van de IT’ers het salaris zag stijgen en meer dan de helft van de ondervraagden aangaf dat het salaris gelijk bleef.
De arbeidsvoorwaarden van IT’ers bleven in maar liefst zeventig procent van de gevallen ongewijzigd. De IT’ers die bij een IT-organisatie werkzaam zijn, zien hun arbeidsvoorwaarden er drie keer zo vaak op vooruit te gaan ten opzichte van IT’ers die bij een gebruikersorganisatie – reguliere-/niet-IT-organisaties – werkzaam zijn.

 

Reageer op dit artikel