nieuws

Hoe houdt u chronisch zieken aan de slag?

Personeelsmanagement

Hoe houdt u chronisch zieken aan de slag?

Hoe kunnen werkgevers chronisch zieken aan het werk houden? Die vraag legt het kabinet voor aan de SER.

Chronisch zieke mensen blijken ondanks alle inspanningen van werkgevers minder aan het arbeidsproces deel te nemen dan. Omdat deze groep de komende jaren naar verwachting zal toenemen, dient het kabinet een aanvraag in bij Sociaal Economische Raad (SER). Het adviesorgaan zal zich buigen over de vraag hoe betrokken partijen als werkgevers, zorgverleners en de groep chronisch zieken zo goed mogelijk aan het werk kunnen krijgen en houden en waar belemmeringen zitten als dat niet lukt.
Cijfers uit 2012 laten zien dat in het Nederlandse bedrijfsleven zo’n 9 tot 13 miljard euro verloren gaat aan verminderde arbeidsproductiviteit. Een betere aansluiting van werk zou werkgevers dus een hoop kosten kunnen besparen.

Wat hebben chronisch zieken nodig?

Het kabinet vraagt de SER om bij het vraagstuk zoveel mogelijk rekening te houden met verschillende soorten groepen chronisch zieken, en de mate waarin hun ziekte leidt tot een daadwerkelijk beperkingen om het werk uit te kunnen voeren. Voor het einde van het jaar zal de SER met een advies komen over de volgende vragen:

  • Wat hebben chronisch zieken in hun (werk)omgeving nodig om hun volledige productiecapaciteit in te zetten? En verschilt dit tussen de verschillende categorieën chronische ziekten?
  • Hoe kunnen werkgevers een situatie creëren waarin chronisch zieke werknemers optimaal functioneren? Welke informatie over chronische ziekten en chronisch zieken hebben werkgevers daarvoor nodig? Hoe kan deze informatie de werkgever beter bereiken?
  • Hoe kunnen chronisch zieke (potentiële) werknemers aangemoedigd worden om aan de slag te gaan? Hoe kunnen zorgverleners gestimuleerd worden om de inzetbaarheid van chronisch zieke werkenden te bevorderen?
  • Hoe kunnen zorgverleners meer rekening houden met de noodzaak of wens van chronisch zieke werkenden om deel te (blijven) nemen aan de maatschappij en het arbeidsproces?
  • Hoe kunnen werkgevers de werkvloer zo inrichten dat er geen of slechts beperkte belemmeringen zijn voor chronisch zieke werknemers om hun werk te doen?
  • Hoe kan de acceptatie van chronische ziekten en chronisch zieken in arbeidsorganisaties worden vergroot? Kan een grotere zichtbaarheid bijdragen aan de acceptatie van chronische ziekten?

Lees ook: Zo moet HR een chronisch zieke behandelen

Reageer op dit artikel